Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely – osalllistu

Kuhmon kaupunki toteuttaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyn, jossa selvitetään kuhmolaisten mielipiteitä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumisesta Kuhmossa. Lisäksi kartoitetaan kuntalaisten kokemuksia Kuhmon kaupungin palveluista. 

Tuloksia hyödynnetään kaupungin valmisteilla olevan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman teossa sekä kuntalaisille tarjottavien palvelujen kehittämisessä.

Aurinkovoimalapuiston aiesopimus päätöksentekoon

Kuhmon kaupunginhallituksen 7.11.2023 pidettävään kokoukseen tuodaan aiesopimuksen hyväksyminen, joka mahdollistaa kokonaisteholtaan suurimmillaan noin 10 MW:n kokoisen aurinkovoimapuistohankkeen tarkemman selvittämisen ja mahdollisen rakentamisen. Aiesopimuksen voimassaolon aikana selviää, onko aurinkovoimalapuisto Kuhmoon taloudellisesti kannattava investointi.

Kuhmon varhaiskasvatus 50 vuotta

Kutsumme kaikki Kuhmon päivähoidon ja varhaiskasvatuksen entiset ja nykyiset työntekijät Kuhmon varhaiskasvatuksen 50-vuotisjuhlaan 30.10.2023 klo 18.00 Juttua-kahvilaan Kuhmo-talolle. Luvassa ohjelmaa ja kahvitarjoilu. Ilmoittautuminen 22.10. mennessä täällä: https://forms.office.com/e/mWbPkdWJyQ  tai puh. 08 6155521 Tervetuloa!    

Osallistavan budjetoinnin tuloksia

Kuhmo on ollut mukana Kestävän kehityksen budjetointi -hankkeessa, jonka tarkoituksena on saada kestävä kehitys kytketyksi talouden suunnitteluun ja seurannan prosesseihin.

Elmeri Kinnunen on vuoden 2023 Kuhmon Sammon Takoja

Kuhmo-talon esitysteknikko, musiikin monitaitaja Elmeri Kinnunen on valittu Kuhmon kolmanneksi Sammon Takojaksi. Asiantuntijaraati asetti kesällä kolme ehdokasta, joista yleisö pääsi äänestämään omaa suosikkiaan.