Oulu2026 tiedottaa: koulutukset antirasismista ja selkokielen osaamisesta


Helmi-maaliskuussa 2024 järjestetään kaikille avoimet, maksuttomat koulutukset antirasismista ja selkokielestä.

Yhdenvertainen Oulu2026 -hankkeen järjestämät koulutukset ovat kaksiosaisia. Niihin voi osallistua Teamsin kautta. Kuhmo on osa Oulu2026-aluetta.

Lisätietoa koulutuksista: https://oulu2026.eu/uutiset/uusia-koulutuksia-antirasismi-ja-selkokieliset-kulttuuripalvelut/

Kuvassa piirretty sininen Oulu2026-aluetta kuvaava kartta. Kartassa ihmisiä, eläimiä ja rakennuksia.

Alla lisätietoa koulutuspäivien sisällöstä ja ilmoittautuminen:

 

Antirasismikoulutus

Aika: 15.2. ja 26.3.2024 klo 10-12
Ilmoittautuminen: 8.2.2024 menneessä. https://www.lyyti.fi/questions/dfc0a77b01
Koulutukseen mahtuu 70 henkilöä.

Kaksiosaisessa koulutuksessa käsitellään seuraavia aiheita:

Osa 1: Aiheina rasismi ja rasismin tunnistaminen, normit ja valkoisuus, antirasismi ja antirasistinen työote keinona edistää yhdenvertaisuutta

Välitehtävä: Oman työn tarkastelu antirasistisesta näkökulmasta (itsereflektointitehtävä)

Osa 2.: Aiheina keinoja puuttua rasismiin ja purkaa rakenteellista rasismia. Mitä antirasistinen työote tarkoittaa käytännössä?

Koulutusten pääkysymykset:

Miten rasismia esiintyy suomalaisessa yhteiskunnassa rakenteellisesti sekä yksilöiden kokemuksissa?

Antirasistinen työote, mitä se on ja miten sitä voi kehittää?

Mitä kaikkea antirasismi voi tarkoittaa osallistujien työssä?

 

Koulutuksen toteuttaa Rauhankasvatusinstituutti.

 

Selkokieliset kulttuuripalvelut ja viestintä

Aika: 15. ja 22.3.2024 klo 9-11
Ilmoittautuminen: 8.3.2024 menneessä.  https://www.lyyti.fi/questions/fe1707e317
Koulutukseen mahtuu 50 henkilöä.

Kaksiosaisessa koulutuksessa käsitellään seuraavia aiheita:

Mitä on selkokieli?

Selkokielen kirjoittaminen

Selkokielen puhuminen

Miten kulttuuripalvelut voivat hyötyä selkokielestä?

Kuinka tavoittaa uusia yleisöjä selkokielellä?

 

Koulutus on vuorovaikutteinen ja sisältää pienryhmätyöskentelyä. Sen  toteuttaa Selkokulttuuri ry.