Uusia koronatartuntoja viikonlopun aikana Kainuussa

Viikonlopun aikana Kainuussa on todettu uusia koronatartuntoja. Perjantaina (30.7.) Kainuussa todettiin 10 koronatartuntaa, lauantaina (31.7.) 12 tartuntaa ja sunnuntaina (1.8.) 3 tartuntaa. Koronaviruksen ilmaantuvuus Kainuussa on nyt 104,2 (per 100 000 as / 14 vrk).

Sotkamon kansalaisopiston ilmoittautuminen lukuvuodelle 2021–2022 avoinna

Sotkamon kunta järjestää kansalaisopistotoiminnan sekä Sotkamon että Kuhmon alueella. Molemmat kansalaisopistot tarjoavat vapaan sivistystyön kurssitoimintaa, taiteen perusopetusta ja tilauskursseja tarpeen mukaan. Kansalaisopistotoiminnan tavoitteena on palvella kaikkia käyttäjiä heille itselle tärkeissä opinnoissa ja harrastuksissa, sekä ylläpitää kurssitoimintaa myös sivukylillä Sotkamon kunnan ja Kuhmon kaupungin alueilla.

Tahko -hallin työllistämisprojekti

Kuhmon kaupunki on päättänyt aloittaa oman kokeiluluonteisen työllistämisprojektin Tahko -hallilla. Projekti pyritään käynnistämään alkusyksystä, projekti jatkuu vuoden 2023 loppuun saakka. Projektissa toteutetaan mm. pajatoimintaa ja tarjotaan kuntouttavaa työtoimintaa kuhmolaisille työttömille. Projekti tarjoaa myös palkkatyötä kuntalaisille, joiden työttömyys on pitkittynyt. Tavoitteena…

15 uutta koronatartuntaa Kainuussa

Torstaina (29.7.) Kainuussa on todettu 15 koronatartuntaa, joista Kainuun Prikaatissa palvelevilla varusmiehillä eilisen tiedon mukaan on seitsemän. Kajaanin varuskunnassa on Puolustusvoimien mukaan nyt 26 koronatartuntaa. Muista tapauksista yhtä selvitetään, yksi on ulkopaikkakuntalainen ja muut kajaanilaisia. Uusia karanteeneja tapauksista on toistaiseksi määrätty noin 30.

Elementti-Sampo Oy rakentaa mallielementin

Kuhmon Puinen Sote-asema -hankkeeseen kuuluvan mallielementin rakentaa kuhmolainen Elementti-Sampo Oy.
Tilaelementin avulla tutkitaan valmiin tilaelementin soveltuvuutta sote-rakentamiseen, tilaelementin muunneltavuutta ja soterakentamisessa käytettävän talotekniikan asennusta tilaelementissä.

Kainuun maakunnan alueelle uusia rajoituksia tartuntatautilain 58 §:n mukaisesti

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Kainuun maakunnan kuntien alueella kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 10 (kymmenen) henkilöä, sekä kaikki ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 50 (viisikymmentä) henkilöä.…

18 uutta koronatartuntaa Kainuussa – puolet tartunnoista Kainuun prikaatin varusmiehillä

Keskiviikkona Kainuussa on todettu 18 koronatartuntaa, joista Kainuun prikaatin mukaan yhdeksän on Kajaanissa palvelevalla varusmiehellä. Kajaanin varuskunnassa on Puolustusvoimien mukaan nyt 19 koronatartuntaa. Muista yhdeksästä henkilöstä yksi on Kuhmosta, kuusi Kajaanista ja kahden osalta tartunnanjäljitys on vielä meneillään. Uusia karanteeneja…

Kainuun koronakoordinaatioryhmä esittää kokoontumisrajoituksia tartuntojen hillitsemiseksi

Ko­ro­na­vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus Kai­nuus­sa on 98,6 (per 100 000 as / 14 vrk). Ko­ro­na­tes­te­jä on otet­tu vii­me vii­kon ai­ka­na en­nä­tyk­sel­li­sen pal­jon, yh­teen­sä 2700 kpl, jois­ta po­si­tii­vi­sia oli 2,1 %. Sai­raa­la­hoi­dos­sa Kai­nuun kes­kus­sai­raa­las­sa on kak­si ko­ro­na­po­ti­las­ta. Tar­tun­to­jen jäl­jit­tä­mi­nen on vai­keu­tu­nut, noin 90 % ta­pauk­sis­ta voi­daan sel­vit­tää.

Blogi – Kuukauden kirjavinkkinä jännäriuutuus Ruotsista

Elokuussa illat hämärtyvät, ja vuodenaika onkin otollinen jännityskirjojen lukemiselle! Kuukauden kirjavinkkinä on Elizabeth Norebäckin uutuus, joka vie lukijan keskelle murhamysteeriä. Onko Ruotsin rakastama entinen lapsitähti todella syyllinen miehensä kuolemaan?