Kuhmon kouluverkkoselvityksen kuulemistilaisuudet helmikuussa


Kuhmon kaupungissa on menossa kouluverkkoselvitys, johon liittyvä ehdotus perusopetuksen järjestämisestä tulevaisuudessa tuodaan päätöksentekoon kevään 2024 aikana.

Kuhmon kaupunginhallitus päätti viime syyskuun kokouksessaan (5.9.2023 §:ssä 223) käynnistää kouluverkkoselvityksen, joka annettiin hyvinvointi- ja sivistysvaliokunnan tehtäväksi. Lisäksi kaupunginhallitus päätti pyytää hyvinvointi- ja sivistysvaliokuntaa asettamaan selvityksen laatimista varten kouluverkkotyöryhmän, jonka toimintaa vetää ulkopuolinen konsultti. Kouluverkkoa koskeva asian käsittely on julkista ja avointa alusta lähtien. Lisäksi valmistelun aikana painotetaan vahvasti osallisuutta ja viestintää. Asiaan osallisilla tulee olla todelliset vaikutusmahdollisuudet asian valmisteluun ja käsittelyyn.

Kouluverkkotyöryhmän vetäjänä on toiminyt FCG:n Raila Oksanen, joka on uransa aikana vastannut kymmenien kouluverkkoselvitysten laatimisesta. Hänen lisäkseen kouluverkkotyöryhmään nimettiin hyvinvointi- ja sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Kaisa Oinas-Panuma, kaupunginhallituksen edustaja hyvinvointi- ja sivistysvaliokunnassa eli Seija Lukkarinen, yhtenäiskoulun rehtori Marjut Kyllönen, kuljetussuunnittelija Antti Komulainen sekä sivistystoimenjohtaja Eila Vilén. Selvityksen laatimisen aikana työryhmä on tavannut useasti ja kyläkoulujen eskarilaiset, perusopetuksen 1-6 luokkien oppilaat ja heidän huoltajansa sekä perusopetuksen 1-6 luokkien henkilöstö ja Tuupalan päiväkodin henkilöstö ovat saaneet vastata kyselyyn. Kouluverkkoselvitykseen liittyvä työ on tehty virkavastuulla, tosiasioihin pohjautuen ja siinä huomioidaan taloudellisten asioiden lisäksi runsaasti muitakin näkökohtia.

Kouluverkkoselvitysten olennaisena osana on asianosaisten henkilöiden kuuleminen. Lasten ja nuorten lisäksi heitä ovat huoltajat, henkilöstö ja ne kuntalaiset, joita kouluilla tapahtuva toiminta koskee. Niille kuntalaisille, joita mahdollinen muutos Kuhmon perusopetuksen uudesta järjestämismallista saattaa koskea, järjestetään hallintolain 41 §:n mukainen kuulemistilaisuus Kuhmon kaupungintalon valtuustosalissa keskiviikkona 28.2.2024 klo 18.00 alkaen. Lisäksi asianosaisten kuulemistilaisuus järjestetään Lentuan koululla tiistaina 20.2.2024 klo 18.00 alkaen ja Hietaperän koululla keskiviikkona 21.2.2024 klo 18.00 alkaen.

FCG:n laatima kouluverkkoselvitykseen liittyvä valmisteluaineisto on nähtävillä Kuhmon kaupungintalolla neuvonnassa osoitteessa Kainuuntie 82, 88900 Kuhmo sekä sähköisesti www.kuhmo.fi. Nähtävillä olevan FCG:n laatiman Kuhmon kaupungin kouluverkkoselvityksen johtopäätöksissä esitetään molempien kyläkoulujen eli Lentuan ja Hietaperän kyläkoulujen lakkauttamista 1.8.2024 alkaen. Kuhmon kaupunki kannustaa tutustumaan aineistoon huolellisesti ennen kuulemistilaisuuksia, jolloin aiheesta voidaan käydä keskustelua ja pohtia tulevia ratkaisuja huolella.

– FCG:n konsultti on tehnyt oman ehdotuksensa Kuhmon kouluverkosta jatkossa. Seuraavaksi keskitymme kuulemistilaisuuksiin, joiden jälkeen sivistystoimenjohtaja tekee päätösehdotuksen hyvinvointi- ja sivistysvaliokunnalle. Valiokunta puolestaan päättää esityksestä kaupunginhallitukselle, jolle kaupunginjohtaja valmistelee oman päätösehdotuksensa. Kaupunginhallitus päättää esityksestä kaupunginvaltuustolle eli päätöksenteko asiassa on kolmiportainen, toteaa kaupunginjohtaja Juhana Juntunen.

Viranhaltija tekee kouluverkosta oman päätösehdotuksen itsenäisesti ja se voi poiketa FCG:n konsultin tekemästä ehdotuksesta, toteaa sivistystoimenjohtaja Eila Vilen.

Lopuksi listaus selvityksessä tarkasteltavana olleista asioista:

– kaupungin taloudellinen tilanne ja sen kehitys,
– opetustoimen käyttötalous ja investoinnit,
– kuvaus nykyisestä kouluverkosta,
– nykyisten koulutilojen kunto ja tilojen käyttö muuhun kuin opetustarkoitukseen,
– pedagogiset seikat,
– lähikoulun osoittamismenettely,
– koulukuljetukset,
– opiskeluhuoltopalvelut,
– oppilasennusteet kunnan alueella ja oppilaaksiottoalueittain,
– kuntarajat ylittävä yhteistyö,
– henkilöstösuunnitelma opettajien ja muun koulun henkilökunnan osalta,
– esitys perusopetuspalveluiden uudesta järjestämisestä,
– esitys uudesta kouluverkosta ja oppilaiden lähikoulujärjestelyistä,
– esitys henkilöstön sijoittamisesta,
– arviointi päätösehdotusten vaikutuksista, muun muassa lapsiin kohdistuvista vaikutuksista.

Lue raportti täällä: FCG Kuhmo esi- ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys >>

Lisätietoja
Kaupunginjohtaja Juhana Juntunen, p. 044 725 5222, juhana.juntunen@kuhmo.fi
Sivistystoimenjohtaja Eila Vilén, p. 044 081 9996, eila.vilen@kuhmo.fi.