Hankkeen tapahtumat

Yhdistystoiminnan kehittämishankkeen aikana järjestetään erilaisia tapahtumia sekä työpajoja. Tälle sivulle kootaan tapahtumista tietoa sekä tuodaan koontia menneistä tapahtumista.

———————————————————————————–

15.3.2024 Yhdistysten ilta, Kuhmo-talo
Yhdistysten iltaan osallistui 60 yhdistystoimijaa. Illassa käytiin läpi Yhdistystoiminnan kehittämishanketta, kuultiin tulevista tapahtumista sekä rahoitusinfoa Elävä Kainuu Leaderin edustajalta. Yhdistystoimijat nostivat esille tärkeitä asioita hanketta ajatellen, kuten käytännön työn, kaupungin kanssa tehtävät kestävän kehityksen sopimukset sekä taajama-alueen ulkopuolella sijaitsevat tilat sekä talkootyön tuomisen keskustasta perukkaan.