Tilinpäätöstiedote 2023


Kuhmon kaupungin tulos tilikaudelta 2023 oli 1,5 miljoonaa euroa ylijäämäinen.
Tulos toteutui 0,8 miljoonaa euroa budjetoitua parempana. Toimintakate
jäi -524 tuhatta euroa budjetoidusta, pääasiassa palkankorotuksista
johtuen. Verotulot toteutuivat 532 tuhatta euroa ja valtionosuudet
201 tuhatta euroa budjetoitua suurempina. Hyvä tulos johtuu mm. suotuisista
sijoitustuotoista, mutta myös siitä, että tiukalla taloudenpidolla ja
tehokkailla resurssien käytöllä onnistuimme säilyttämään hyvän kulukurin
viime vuonna.

Kainuun Sote-kuntayhtymän toiminta lakkasi 1.1.2023 ja samalla kaupungin
taloudesta poistui verotuloja -12,64 % ja valtionosuuksia 80 % tilinpäätökseen
2022 verrattuna.

Kainuun Sote-kuntayhtymän tilinpäätös 2022 avattiin syksyllä 2023 ja oikaisusta
aiheutui Kuhmolle lisälaskua -492,5 tuhatta euroa. Kajaanin kaupunki
maksoi Kainuun pelastuslaitoksen käyttämättä jääneet pakolliset varaukset
niin ikään syksyllä 2023, Kuhmon osuuden ollessa 126 tuhatta euroa

.
Muita kertaluonteisia tulokseen vaikuttavia eriä olivat Kuhmon Lämpö Oy:ltä
saatu osinkotulo 411 tuhatta euroa, Piilolan koulun lisäpoisto 300 tuhatta euroa
ja Kuhmon Yrityssampo Oy:n osakkeiden arvonalentuminen 1,5 miljoonaa
euroa, josta tilikaudelle 2023 kirjattiin 620 tuhatta euroa. Kiinteistö Oy Kuhmon
Terva-asunnoissa paljastui kavallusepäily ja asian poliisitutkinta on kesken.

Kuhmon kaupungin tilinpäätös 2023 käsitellään kaupunginhallituksessa keskiviikkona
27.3.2024.

Kaupunkiemon investoinnit vuonna 2023 olivat 1,4 miljoonaa euroa. Talonrakennuksessa
uudis- ja peruskorjauksiin varatusta 1,6 miljoonan euron määrärahasta
käytettiin vain 344 tuhatta euroa, sillä sote-kiinteistöhin liittyvät
investoinnit eivät toteutuneet. Toteutuneiden investointien pääpaino oli kaavateiden
rakentamisessa ja saneeraamisessa. Euromääräisesti suurin yksittäinen
investointi oli Koulukadun alikulkutien rakentaminen yhdessä Ely-keskuksen
kanssa. Hankkeen kokonaisbudjetti oli 780 tuhatta euroa, josta Kuhmon
osuus oli 410 tuhatta euroa.

Kuhmon kaupunkikonsernin tulos vuodelta 2023 oli 1,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen.
Konsernin investointimenot olivat 8,2 miljoonaa euroa. Konsernin
taseen ylijäämä vuoden 2023 lopussa on 16,1 miljoonaa euroa.

Lue koko tiedote täällä: Tilinpäätöstiedote 2023

Lisätietoja antaa:

Kaupunginjohtaja Juhana Juntunen puh. 044 725 5222
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Heikki Huotari 044 332 9089
Controller Sirpa Seppänen puh. 044 725 5227