Kuhmon yhdistystoiminnan kehittämishanke

Kuhmon yhdistystoiminnan kehittämishankkeen tavoitteena on tuoda yhteen kuhmolaisia yhdistyksiä tavoitteena yhteistoiminta, yhteisten toimintamallien kehittäminen sekä yhteisten toimitilojen käyttöönotto mahdollisuuksien mukaan. Tiloista tehdään kartoitusta. Huom! Tilatarpeisiin liittyen on avattu kysely, lisätietoja tekstin lopussa!
Kuhmo on 281 yhdistyksen kotipaikkakunta ja yhdistystoiminta on monipuolista. Yhdistyksillä on myös monenlaisia haasteita, joihin hankkeessa pureudutaan.

Hankkeessa kehitetään eteenpäin kestävän kehityksen sopimusmallia, jolla eri toimijat sitoutuvat yhdessä kaupungin kanssa edistämään kaupunkistrategian arvojen mukaista kestävää kehitystä, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Hankkeessa toteutetaan työpajoja ja tarjotaan yhdistystoimijoille neuvontaa liittyen mm. jäsenhankintaan, yhdistysten hallinnointiin, viestintään, toiminnan suunnitteluun ja talouden suunnitteluun ja seurantaan sekä selvitetään mahdollisuuksia keventää yhdistysten hallinnollista taakkaa eri vaihtoehtoja tarkastelemalla.

Hankkeen toimissa tavoitellaan yhdistystoiminnan tietoisuuden kasvattamista kuhmolaisten keskuudessa. Hankkeessa kiinnitetään huomiota uusiin kuntalaisiin heidän saamisekseen mukaan yhteisölliseen toimintaan. Yhtenä toimena käynnistetään kuntakummitoimintaa, joka tukee uusien paikkakuntalaisten kotoutumista Kuhmoon. Hankkeen tavoitteena on lisätä ihmisten tietoisuutta yhdistyksistä ja niiden tarjoamista harrastusmahdollisuuksista, joka tuo yhdistyksiin uusia jäseniä ja toimijoita. Hankkeessa käynnistetään Kuhmon alueen talkoolaispankki, joka tuo yhteen vapaaehtoistoimijoiksi haluavat ja talkoolaisia tarvitsevat.

Hanke jakautuu viiteen työpakettiin:

TP1: Yhdistystoiminnan tilat

TP2: Kestävän kehityksen sopimukset

TP3: Neuvonta ja työpajat

TP4: Kuntakummitoiminta

TP5: Talkoolaispankki

Hankkeessa kartoitetaan yhdistysten tarpeita sekä haasteita ja haetaan yhdessä yhdistystoimijoiden kanssa näihin ratkaisuja. Lisäksi luodaan talkoolaispankki, käynnistetään kuntakummitoiminta sekä törmäytetään kuhmolaisia yhdistyksiä lisäten yhdistysten välistä tiedonvaihtoa sekä yhteistyötä. Yhteiset toimitilat sekä tapahtumat luovat matalankynnyksen paikkoja uusille kuntalaisille tutustua yhdistysten toimintaan, jolla tavoitellaan uusien jäsenten saamista mukaan yhdistystoimintaan. Tietoisuutta lisäämällä tuetaan myös uusien kuntalaisten asettumista Kuhmoon.

Kuhmon kaupunki toteuttaa hankkeen. Elävä Kainuu LEADER ry rahoittaa hanketta Euroopan maaseuturahastosta.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 126 490 € ja toteutusaika 29.1.2024 – 31.1.2026

Tapahtumia

Yhdistystoiminnasta sekä erilaisista tapahtumista ja hankkeen etenemisestä viestitään myös sosiaalisen median kanavilla: Facebook / Osaava Kuhmo  sekä Instagramissa tilillä Osaava Kuhmo

Kysely Yhdistystoimijoille tilatarpeista.
Kysely on avoinna 10.5.-12.8. Kyselyn aikaa on jatkettu.
Pääset kyselyyn täältä.
Kyselyn tulokset puretaan kyselyn päätyttyä ja raportoidaan eteenpäin.

Voit avata kyselyn myös lukemalla QR-koodin

Hankkeessa tehtävä tilakartoitus jatkuu samoin tilatarpeiden kartoittaminen.


Lisätietoja hankkeesta:

Projektipäällikkö
Katri Konttinen
040 621 0437
katri.konttinen@kuhmo.fi