Täyttä elämää Kuhmossa – Kestävä kehitys elämään arjen teoissa

Tässä kokeiluhankkeessa kehitetään yhdessä kestävyyttä vahvistavaa vuorovaikutteista ja osallistumaan kutsuvaa työtä.

Hankkeessa tuotetaan uutta tietoa ja toimintamalleja erityisesti alle 10 000 asukkaan kuntien tarpeisiin. Samalla sovelletaan jo olemassa olevia ratkaisuja ja tehdään Kuhmon monia hyviä käytäntöjä näkyväksi.

Toteutusaika: 1.4.2022-31.5.2023

Hankkeen päätavoitteet:

  1. Kunnan osallistava kestävyystyö systematisoituu ja osallisuusosaaminen kasvaa niin osallistujien kuin kaupunkiorganisaation sisällä.
  2. Kunnan kestävän kehityksen poikkihallinnollinen yhteistyö ja johtaminen nivotaan yhteen hyvinvointijohtamisen kanssa. Kestävän kehityksen sopimusmalli tekee työstä vaikuttavaa yhteistyössä yhdistysten ja yhteisöjen kanssa.
  3. Kaupungin sisäistä ja ulkoista viestintää kehitetään niin, että viestinnässä huomioidaan sekä kaupungin uusi brändi että uusi strategia, joka pohjautuu Agenda 2030 -tavoitteille.
  4. Kunnan kestävyystyötä ja sen taloudellisia hyötyjä tehdään näkyväksi. Yhteistyötä viestinnässä tehdään erityisesti puurakentamiseen liittyvien Kuhmon kaupungin hankkeiden kanssa.

Poimintoja toimenpiteistä:

  • Kokeilun aikana laaditaan yhteistyössä kaupungissa toimivien eri tahojen kanssa kestävän kehityksen sopimusmalli. Sopimuksella järjestöt, yritykset, seurakunta, oppilaitokset ja muut kaupungissa toimivat tahot voivat sitoutua kaupungin eri toimialojen kanssa paikalliseen yhteistyöhön.
  • Systematisoidaan osallisuustyö osaksi ennakkovaikutusten arviointia.
  • Vakiinnutetaan Kuhmon raadin toiminta.
  • Perustetaan nuorista koostuva tanssiryhmä, jonka esityksien sisältö pohjautuu kaupungin strategian mukaisiin kestävän kehityksen tavoitteisiin. Tanssiryhmän toiminta on samalla osa kokeilun viestintää ja nuorten osallistumista kestävän kehityksen työhön.
  • Kehitetään aiemmin Sitran demokratiakokeilussa lanseerattua Draamallista kansalaisraatia ja draamallisia työpajoja.

Hanke on ympäristöministeriön osarahoittama ja osa Kestävä kaupunki -ohjelmaa.