Hankekoordinaattorin kolumni – Osallisuus on tunne


Kuhmossa on käynnissä ympäristöministeriön osarahoittama Kestävä kehitys elämään arjen teoissa -kokeiluhanke, jossa kehitetään yhdessä kestävyyttä vahvistavaa vuorovaikutteista ja osallistumaan kutsuvaa työtä.

Osallisuus ja sen vahvistaminen mainitaan varmasti jokaisen suomalaisen kunnan strategiassa. Ja hyvä niin, sen verran tärkeästä asiasta on kyse. Mutta mitä osallisuus oikeastaan on?

Voidaan aina puhua siitä, kuinka osallisuus on esimerkiksi yksilön kiinnittymistä yhteisöön, mukanaoloa kunnallisesti tärkeissä päätöksentekoprosesseissa ja osansa saamista yhteiskunnan tarjoamista resursseista.

Osallisuus on kaikkea tuota, ja niin paljon muutakin. Mutta kun purkaa erilaisten määritelmien lankakerää, päätyy aina tämän kirjoituksen otsikon mukaiseen toteamukseen. Osallisuuden perustana on tunne, joka syntyy johonkin kuulumisen ja mukanaolon kokemuksista.

Osallisuuden tunne on hyvin keskeinen meidän jokaisen hyvinvoinnin kannalta. Tämän tunnekokemuksen tärkeys kirkastuu entisestään, kun miettii osallisuuden vastapoolina olevia, lamauttavia osattomuuden ja ulkopuolisuuden kokemuksia.

Vahva osallisuus ja aktiivinen yhdessä tekeminen tukevat tietysti myös koko kunnan elinvoimaa ja houkuttelevuutta. Mutta osallisuuden täysipainoisesti mahdollistava yhteisö ei synny itsestään. Se vaatii aikaa ja taloudellisia resursseja kehittää toimintaa. Se vaatii myös yhteistyötä, sitoutumista, läsnäoloa, avointa kommunikaatiota ja saavutettavuutta.

Yksi keskeinen avaintekijä tässä kokonaisuudessa on monipuoliset vuorovaikutuksen mahdollisuudet. Näitä mahdollisuuksia Kuhmon kaupunki on mukana kehittämässä ja lisäämässä. Meidän kaupunkiorganisaation työntekijöiden tehtävänä on kehittää sellaisia osallistumisen tapoja, jotka koetaan mieluisiksi, helpoiksi ja saavutettaviksi osallistumisen kanaviksi.

Kuhmossa on luotu monin eri tavoin vahvaa yhteistyön kulttuuria jo kauan. Koordinoin parhaillaan Kuhmossa käynnissä olevaa, ympäristöministeriön osarahoittamaa Kestävä kehitys elämään arjen teoissa -kokeiluhanketta, jossa pyritään syventämään entisestään tätä yhteistyön perinnettä. Työtä tehdään esimerkiksi kaupungin oman henkilöstön osallisuustyön osaamista lisäämällä ja erilaisten osallistumistapojen toimivuutta testaamalla.

Lokakuussa järjestimme hankkeen parissa yhdessä nuorisotoimen kanssa Vaikuta! -teemapäivät 7.-8.-luokkalaisille kuhmolaisnuorille, jotka kokoontuivat kaupungintalolle pelaamisen ja leikkimielisen kisailun merkeissä kertomaan mielipiteitään esimerkiksi yhdenvertaisuuden toteutumisesta Kuhmossa. Päivien aikana nuorilta saatiin paljon arvokkaita ideoita ja mielipiteitä.

Ensi vuonna Kuhmon kaupunki on mukana Kestävän kehityksen budjetointi -hankkeessa, jossa Kuhmon osalta teemana on osallistava budjetointi. Tätä lähdetään pilotoimaan nuorisotyön parissa. Myös Kuhmon Raati jatkaa kokoontumistaan suurten, koko kaupungin tulevaisuutta koskevien teemojen yhteydessä.

Yksi lähiajan osallistumisen paikka on 4. helmikuuta järjestettävä kaikille avoin suurpetokeskustelutilaisuus, jossa haetaan toisia arvostavassa vuorovaikutuksessa yhteistä näkemystä suurpetoihin liittyviin kysymyksiin. Tervetuloa keskustelemaan ja vaikuttamaan, tapahtuman paikka ja tarkempi aika ilmoitetaan heti alkuvuodesta.

Osallistuvaa uutta vuotta kaikille!

Jarkko Piirainen

Kirjoittaja työskenteli Kuhmon kaupungin viestinnän asiantuntijana ja hankekoordinaattorina 4.6.2023 asti.

(Kirjoitus on julkaistu Kuhmolaisessa 28.12.2022)