Kaikille avoin kuntalaiskysely suurpedoista käynnistyi


Kuhmon kaupunki perusti alkuvuodesta suurpetotyöryhmän pohtimaan alueen suurpetopolitiikkaan liittyviä kysymyksiä. Työryhmässä on edustus jokaisesta kaupunginvaltuuston valtuustoryhmästä, ja sen tehtävänä on valmistella kannanotto suurpetoihin liittyen.

Työryhmän puheenjohtaja Tuomas Huotari kertoo, että ryhmä on kuullut vuoden aikana runsaasti eri asiantuntijoita kannanmuodostuksen taustoittamiseksi. Nyt vuorossa on kuntalaiskysely.

– Kaikille avoimella kuntalaiskyselyllä kerätään kuhmolaisten kokemuksia ja mielipiteitä suurpetoihin liittyvistä eri teemoista, Huotari kertoo.

Kyselyssä jokainen pääsee kertomaan mielipiteensä esimerkiksi Kuhmon suurpetojen määrään, metsästysmatkailun mahdollisuuksiin sekä haaskaruokinnan tulevaisuuteen liittyviin kysymyksiin.

–  Kyselyn kautta jokaisella kuntalaisella on nyt mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa suurpetoihin liittyvään kannanmuodostukseen, Huotari toteaa.

Hän kertoo, että kysely on avoinna loppiaisen yli, jotta jokainen halukas ehtii varmasti vastaamaan siihen.

– Toivottavasti mahdollisimman moni käy vastaamassa kyselyyn. Tällöin saamme kasaan kattavan aineiston mielipiteitä työryhmän työskentelyn tueksi.

Vielä ennen työryhmän kannanoton kirjoittamista suurpedoista järjestetään kaikille avoin keskustelutilaisuus 4. helmikuuta. Tapahtuma toteutetaan Kuhmossa käynnissä olevan ”Kestävä kehitys elämään arjen teoissa” -hankkeen työnä.

– Kyselyn vastauksista koottu yhteenveto julkistetaan tuossa keskustelutilaisuudessa, ja yhteenveto on samana päivänä luettavissa myös kaupungin verkkosivuilla, Huotari kertoo.

Kyselylomake on saatavissa myös paperiversiona kirjastolta ja kaupungintalon infosta.

Kyselyn toteuttamisessa on mukana Kuhmossa käynnissä oleva, ympäristöministeriön osarahoittama ”Täyttä elämää Kuhmossa – Kestävä kehitys elämään arjen teoissa” -hanke.