Kuhmon kaupunki käynnisti osallistavan kestävyystyön kokeiluhankkeen


Kuhmon kaupunki on käynnistänyt ”Täyttä elämää Kuhmossa - Kestävä kehitys elämään arjen teoissa” -kokeiluhankkeen, jossa kehitetään yhdessä kestävyyttä vahvistavaa vuorovaikutteista ja osallistumaan kutsuvaa työtä.

Kokeiluhankkeessa tuotetaan uutta tietoa ja toimintamalleja erityisesti alle 10 000 asukkaan kuntien tarpeisiin. Samalla sovelletaan jo olemassa olevia ratkaisuja ja tehdään Kuhmon monia hyviä käytäntöjä näkyväksi.

– Hyvinvointia ja terveyttä edistävä työ on kuntien lakisääteistä toimintaa, joten tämän toimintamallin monistettavuus myös muihin kuntiin on hyvä, Kuhmon kaupunginjohtaja Tytti Määttä toteaa.

Kestävä kehitys on noussut aiemmin asukaskyselyssä Kuhmon kaupunkistrategian tärkeimmiksi koettujen arvojen joukkoon. Nyt käynnistyneen kokeiluhankkeen myötä asukkaiden mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa kunnan kestävän kehityksen työhön paranevat, kun osallistava kestävyystyö systematisoituu ja osallisuusosaaminen kasvaa niin kaupunkiorganisaatiossa kuin myös osallistujien keskuudessa.

– Kunnan kestävän kehityksen poikkihallinnollinen yhteistyö ja johtaminen nivotaan yhteen hyvinvointijohtamisen kanssa, ja tuleva kestävän kehityksen sopimusmalli tekee työstä vaikuttavaa yhdessä yhdistysten ja yhteisöjen kanssa, Määttä kertoo hankkeen tavoitteista.

Kokeiluhankkeen aikana laaditaan kestävän kehityksen sopimusmalli yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Tällä sopimuksella järjestöt, yritykset, seurakunta, oppilaitokset ja muut kaupungissa toimivat tahot voivat sitoutua kaupungin eri toimialojen kanssa paikalliseen yhteistyöhön. Samalla ne saavat tietoa kuntalaisten kestävän kehityksen edistämiseen liittyvistä tarpeista.

 

Kulttuuri vahvasti mukana

Käynnistyvässä kokeiluhankkeessa yhdistetään osallisuuteen myös kulttuurikokemus ja tuodaan nuoria mukaan kestävän kehityksen työhön.

– Kuhmolla on pitkät perinteet musiikin viemisestä erilaisiin paikkoihin nuorista koostuvan kesämuusikkotoiminnan avulla. Nyt perustamme nuorista koostuvan tanssiryhmän, jonka esityksien sisältö pohjautuu kaupunkistrategian mukaisiin kestävän kehityksen tavoitteisiin, hankkeen koordinaattorina toimiva Kuhmon kaupungin viestinnän asiantuntija Jarkko Piirainen kertoo.

Hänen mukaansa tanssiryhmän toiminta on samalla myös osa hankkeen viestintää. Lisäksi hankkeessa kokeillaan jo aiemmin Sitran demokratiakokeilussa lanseerattua Draamallista kansalaisraatia ja draamallisia työpajoja.

– Nuorisovaltuustolta on tullut toivetta tämän toimintatavan käyttämisestä ja kehittämisestä. Kokeiluhankkeen myötä myös nämä draamalliset käytännöt saavat jatkoa, Piirainen toteaa.

Kuhmon kaupunki on jo aiemmin vahvistanut osallisuutta esimerkiksi ottamalla käyttöön Kuhmon raati -toimintamallin. Nyt raadin toiminta vakiinnutetaan, ja se kutsutaan koolle jatkossa isoissa, koko kaupungin tulevaisuutta koskevissa asioissa.

Kokeiluhanke on ympäristöministeriön osarahoittama ja osa Kestävä kaupunki -ohjelmaa. Hanke kestää toukokuun 2023 loppuun saakka ja sen etenemistä voi seurata täällä.