Kuhmolaisten näkemyksiä alueen suurpetotilanteesta kartoitettiin kuntalaiskyselyllä ja keskustellen – ”Haaskaruokinnalle yhteiset pelisäännöt”


Lauantaina 4.2. Kuhmo-talon Lentua-salin lavalla keskusteltiin suurpedoista. Hyvin sanottu -keskustelutilaisuudessa julkistettiin Kuhmossa aiemmin toteutetun suurpetokyselyn tulokset ja käytiin parituntinen keskustelu kyselyn aiheiden tiimoilta.

Kuhmon suurpetotyöryhmän järjestämällä kuntalaiskyselyllä kerättiin joulu-tammikuussa kuhmolaisten kokemuksia ja mielipiteitä suurpetoihin liittyvistä eri teemoista. Kyselyyn tuli lähes 1000 vastausta.

Keskustelutilaisuuden runsas osallistujajoukko kävi monipuolista keskustelua esimerkiksi Kuhmon suurpetojen vaikutuksesta ihmisten arkielämään sekä suurpetouutisointiin ja haaskaruokintaan liittyvistä kysymyksistä.

Kuhmon kaupunginjohtaja Tytti Määtän mukaan kyselyn ja keskustelutilaisuuden suosio osoittaa, että aihe on paikallisille ihmisille tärkeä. Näiden eri osallistumistapojen myötä jokaisella kuntalaisella on ollut mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa suurpetoihin liittyvään kannanmuodostukseen.

– Kaupungin tavoitteena on ollut lisätä mahdollisuuksia tuoda esille mielipiteensä ja käydä keskustelua suurpedoista turvallisessa ympäristössä, Määttä toteaa.

Suurpetojen haaskaruokintapaikkoja on Kuhmossa runsaasti, ja osalle kuhmolaisia haaskojen pito merkitsee myös elinkeinoa piilokojukuvauspaikkojen muodossa. Kyselyyn vastanneista 80,5 % piti haaskaruokintaa haitallisena ja 86 % prosentin mielestä haaskaruokintaa pitäisi rajoittaa.

Suurpetotyöryhmän puheenjohtaja Tuomas Huotarin mukaan näin selvät vastausprosentit kertovat siitä, että haaskat koetaan selvästi ongelmallisina. Hän peräänkuuluttaakin nyt valtion suunnalta pelisääntöjä haaskojen pitoon niiden työllistävä vaikutus huomioiden.

– Haaskalainsäädännön uudistaminen olisi hyvä saada seuraavaan hallitusohjelmaan mukaan. Kuhmon kyselynkin tulokset olisivat varmasti erilaisia, jos haaskojen pidolle olisi olemassa yhteiset selvät pelisäännöt, Huotari toteaa.

Hänen mukaansa suurpetoaiheesta tehdään nyt keskustelutilaisuuden jälkeen loppukoonti ja valmistellaan julkilausuma, joka esitellään kaupunginhallitukselle.

Kuhmon kaupunki on mukana Ylen ja Erätauko-säätiön vetämässä Hyvin sanottu -hankkeessa, jolla pyritään vahvistamaan suomalaisen keskustelukulttuurin parhaita puolia ja luomaan turvallisia keskusteluympäristöjä. Suurpetokeskustelutilaisuus järjestettiin tämän hankkeen hengessä ja tilaisuudessa noudatettiin Erätauko-menetelmän rakentavan keskustelun pelisääntöjä.

Tapahtuma toteutettiin Kuhmossa käynnissä olevan, ympäristöministeriön osarahoittaman ”Kestävä kehitys elämään arjen teoissa” -hankkeen työnä.

SUURPETOKYSELYN VASTAUKSET (PDF)