Kuhmon nuoret kesätanssijat muistuttavat kestävän kehityksen merkityksestä


Kuhmon kesämuusikkotoiminnalla on jo pitkät perinteet, mutta tänä kesänä heidän lisäkseen Kuhmossa työskentelevät ensimmäistä kertaa myös kesätanssijat.

Viidestä yläaste- ja lukioikäisestä nuoresta koostuva tanssiryhmä aloitti kahden viikon kesätyöjakson tänään maanantaina. Kesätanssijoiden ohjaajana toimivan tanssinopettaja Heli Lounilan mukaan kesätanssijoilla on luvassa intensiiviset ja tanssintäyteiset viikot.

– Tanssijat käyvät tekemässä vierailuesityksiä muun muassa hoiva- ja päiväkodeissa, ja he esiintyvät yhdessä myös Kuhmon kesämuusikoiden kanssa.

Tanssiesityksien aiheet syntyvät Lounilan ja nuorten tanssijoiden yhteistyössä, ja niiden viitekehyksenä toimii Kuhmon kaupunkistrategiasta poimitut arvot ja kestävän kehityksen teemat.

Kuhmon kaupungin päämääränä on turvata YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelma Agenda 2030 mukaisesti tuleville sukupolville yhtä hyvät tai paremmat toimintamahdollisuudet ja elinympäristö kuin nykyisillä sukupolvilla on.

Kesätanssijat 2022. Ylärivi vasemmalta: Eeva Kähkönen, Kaisa Kilpeläinen ja Ronja Ruskosammal. Alarivi vasemmalta: Jenna Haapalehto ja Elli Mikkonen.

Lounila kertoo ryhmän valinneen esitystensä teemaksi kestävään kehitykseen olennaisesti kuuluvan terveyden ja hyvinvoinnin aihealueen.

Nuorilla kesätanssijoilla on hieno mahdollisuus käydä taiteen keinoin vuoropuhelua yleisön kanssa, ja tuoda esiin omista lähtökohdistaan viestiä esimerkiksi siitä, kuinka tärkeää terveellisen elämän ja hyvinvoinnin mahdollisuuksien turvaaminen on.

– Ideat tanssiin tulevat nuorilta itseltään. Ja kaikkein tärkeintähän on, että tanssijat saavat onnistumisen kokemuksia ja heillä on hauskaa keskenään, Lounila toteaa.

Nuoret itse pitävät aihetta mielenkiintoisena ja he odottavatkin jo innolla tulevia esiintymisiä. Ensimmäisen kerran kesätanssijoiden esiintymistä pääsee seuraamaan perjantaina 17.6. klo 14 Kuhmo-talon kahvila Juttuassa, kun he esiintyvät yhdessä kesämuusikoiden kanssa.

Keskiviikkona 22.6. klo 18 on kesätanssijoiden päätösesitys yhdessä kesämuusikoiden kanssa Kuhmo-talon Lentua-salissa.

Kesätanssijat ovat osa ”Täyttä elämää Kuhmossa – Kestävä kehitys elämään arjen teoissa” -kokeiluhanketta, joka on ympäristöministeriön osarahoittama ja osa Kestävä kaupunki -ohjelmaa. Hankkeessa vahvistetaan kuntalaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa, ja rakennetaan myönteistä yhteisöllisyyttä.