Woodpoliksen yritysten tuotannon automatisointi yritysryhmähanke (207931), Kuhmon kaupunki

Yritysryhmähankkeessa kehitetään yritysten välistä yhteistyötä niin, että yritysten välisiin rajapintoihin saada rakennettua mm. uusia tiedonsiirtomalleja suunnitteluohjelmiston ja puuntyöstökoneiden välille, joilla saadaan nopeutettua projektin läpimenoa suunnittelusta tuotantoon sekä parantaa toimitettujen tuotteiden toimitusvarmuutta loppuasiakkaalle. Tehtävillä toimenpiteillä kehitetään massiivipuurakentamisen suunnittelun ja tuotannon ja…

Tiedote 3/2022 Elinvoimaa matkailusta – Kuhmo Suomussalmi

Hankkeen toimenpiteillä tähdätään pitemmällä aikajänteellä alueen tunnettuuden ja vetovoimaisuuden kasvattamiseen. Tavoitteena on, että myös yksittäiset matkailijat löytävät palvelut vaivattomasti. Hankkeessa luodaan pohjaa matkailun kehitykseen. Hankkeessa on 5 eri työpakettia, jotka ovat: 1. digitaalisuus, 2. esteettömyys, 3. vaellus- ja kulttuurireitit, 4. kalastusmatkailun kehittäminen ja 5. asiakasosaamisen kehittäminen. Hanke on kahden kunnan yhteishanke, jossa Kuhmon kaupunki toimii hankkeen päätoteuttajana ja Suomussalmen kunta osatoteuttajana. Hankkeen tavoitteena on, että matkailijamäärät kasvavat yhdessä Arctic Lakeland – Kainuun kanssa tehtävissä työssä.

Elinvoimaa matkailusta – Kuhmo Suomussalmi

Elinvoimaa matkailusta – Kuhmo Suomussalmi hankkeen tavoitteena on alueiden kilpailuedun perustan parantaminen ja kehittäminen myös uusien kohderyhmien keskuudessa. Tavoitteena on vahvistaa luonto- ja kulttuurielämyksiä, jonka seurauksena matkailusesongit pidentyvät ja yksittäiset matkailijat löytävät ne vaivattomasti. Pitkällä tähtäimellä tavoitteena on yritysten kannattavuuden…

Kaasua Kuhmoon

Kaasua Kuhmoon -esiselvityshanke selvittää mahdollisuudet perustaa biokaasutuotantolaitos Kuhmon alueelle. Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Kuhmon kaupunki.

Kuhmon Kalevalankankaan kehittäminen kalevalaisuuden ja sotamatkailun näkökulmista

Kestävän matkailun mukaisesti Kuhmon matkailutoimijat haluavat kehittää Kalevalan aluetta niin, että matkailijat pääsevät kokemaan kalevalaisuuden ja talvisodan eri tavoin ja aistimaan molempien teemojen aikaansaamat tunne-elämykset. Sotamatkailua halutaan kehittää siten, että matkailija pääsee kokemaan myös sodan jäljet luonnolle, ihmisille ja erityisesti naisille. Hankkeen päätavoite on kehittää matkailun kansainvälistä liiketoimintaa.

Puurakentaminen on kaupunkikehittämisen strateginen valinta Kuhmossa

Kuva: Woodpolis, Joni Immonen. Woodpolis Kuhmon Woodpoliksen juuret ovat laadukkaassa kainuulaisessa raaka-aineessa, kehittyvissä yrityksissä ja kaupungin pitkäjänteisessä kehittämistyössä. Kuhmon kaupunki aloitti puualan määrätietoisen kehittämisen jo v. 1992 perustamalla Kainuun Puualan Kehityskeskuksen (KPKK), jonka työtä on jatkettu Woodpolis-organisaatiolla. Woodpolis edistää puualan…

Kuhmon kaupunki ja Woodpolis kehittävät uutta mallia puiseen soterakentamiseen

Kuhmossa rakennetaan parhaillaan muunneltavissa olevaa puista tilaelementtiä, josta haetaan vaihtoehtoista mallia sote-rakentamisen tarpeisiin. Uutta rakennettavassa mallissa on sen muunneltavuus, sillä sen käyttötarkoitusta on helppo muuttaa potilashuoneesta esimerkiksi tuetun asumisen asunnoksi. Rakentaminen tapahtuu osana Kuhmon puinen sote-asema – Kestävää sote-rakentamista Kainuusta-hanketta, joka on käynnissä elokuun 2022 loppuun asti. Hanketta tukee Ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelma.