Hankekoordinaattorin kolumni – Osallisuus on tunne

Kuhmossa on käynnissä ympäristöministeriön osarahoittama Kestävä kehitys elämään arjen teoissa -kokeiluhanke, jossa kehitetään yhdessä kestävyyttä vahvistavaa vuorovaikutteista ja osallistumaan kutsuvaa työtä.

Woodpoliksen yritysten tuotannon automatisointi yritysryhmähanke (207931), Kuhmon kaupunki

Yritysryhmähankkeessa kehitetään yritysten välistä yhteistyötä niin, että yritysten välisiin rajapintoihin saada rakennettua mm. uusia tiedonsiirtomalleja suunnitteluohjelmiston ja puuntyöstökoneiden välille, joilla saadaan nopeutettua projektin läpimenoa suunnittelusta tuotantoon sekä parantaa toimitettujen tuotteiden toimitusvarmuutta loppuasiakkaalle. Tehtävillä toimenpiteillä kehitetään massiivipuurakentamisen suunnittelun ja tuotannon ja…