Elementti-Sampo Oy rakentaa mallielementin

Kuhmon Puinen Sote-asema -hankkeeseen kuuluvan mallielementin rakentaa kuhmolainen Elementti-Sampo Oy.
Tilaelementin avulla tutkitaan valmiin tilaelementin soveltuvuutta sote-rakentamiseen, tilaelementin muunneltavuutta ja soterakentamisessa käytettävän talotekniikan asennusta tilaelementissä.

Sote-asema -hankkeen mallielementin suunnittelu alkaa

Kuhmossa on käynnissä Kuhmon puinen sote-asema -hanke joka on saanut valtionavustuksen ympäristöministeriön Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelmasta. Yhtenä hankkeen osana on suunnitteluttaa ja rakentaa puinen tilaelementti.

Kuhmon kaupungin kyläverkon aktivointihanke – nopeaa laajakaistaa Kuhmoon

Kuhmo on strategiatyössään asettanut tavoitteeksi tuottaa nopeaa laajakaistaa koko Kuhmoa varten. Tavoite on sopusoinnussa valtioneuvoston asettaman päämäärän kanssa, jonka mukaan valtion tulee tuottaa budjettivaroin valokuituliittymiä harvaan asutulla maaseudulla, jossa liittymiä ei voi markkinaehtoisesti tuottaa. Valokuitu on ainoa kestävän kehityksen kriteerit…

Arktiset Vedet Kuhmossa 18.-21.6.2021

Arktiset Vedet tuotantoyhtiö on kuvaamassa Kuhmossa 18.-21.6.2021. Arktiset Vedet kalastusohjelman jaksot, kuvat ja videoklipit tuotetaan yhteistyössä Elinvoimaa matkailusta Kuhmo – Suomussalmi hankkeen ja Vesien luonnonvarat liiketoiminnaksi hankkeen kanssa. Kuvausryhmä saapuu Suomussalmelta illalla 18.6.2021.

Ympäristöministeriö avustaa Puinen sote-asema -hanketta

Ympäristöministeriö lausuu avustuspäätöksessään että Kuhmon kaupungilla on kokemusta ja vahvaa osaamista puurakentamisesta. Tämän osaamisen ja tietotaidon siirtäminen hankkeen tulokseen ja kehitettävään malliin, jota myös muut kunnat voivat hyödyntää, nähdään erittäin tärkeänä.

Linkkejä puurakentamisen sivustoille

Puuinfo Oy on puunkäytön edistäjä jonka tehtävänä on kasvattaa kotimaisten puutuotteiden kysyntää ja käyttöä. Puuinfo on yhteiskunnallinen yritys. https://puuinfo.fi/ Motiva Oy on valtion kestävän kehityksen yhtiö, joka kannustaa energian ja materiaalien tehokkaaseen ja kestävään käyttöön https://www.motiva.fi/ Ympäristöministeriö https://ym.fi/puurakentaminen https://ym.fi/kasvua-ja-kehitysta-puusta-tukiohjelma Puutuoteteollisuus…

Tiedote 5/2021 Elinvoimaa matkailusta – Kuhmo Suomussalmi

Elinvoimaa matkailusta – Kuhmo Suomussalmi hankkeen tavoitteena on alueiden kilpailuedun perustan parantaminen ja kehittäminen myös uusien kohderyhmien keskuudessa (esteettömät, kalastuksesta ja sotahistoriasta kiinnostuneet). Pitkällä tähtäimellä hankkeessa pyritään yritysten kannattavuuden kasvuun, jonka myötä koko alueen vetovoimaisuus kasvaa.

Kuhmon Puinen sote-asema -hanke valittiin Puurakentamisen Vauhdittajaryhmään

Puurakentamisen Vauhdittajaryhmä on Ympäristöministeriön ja Motiva Oy:n hanke jonka tarkoituksena on madaltaa kynnystä puurakentamiseen. Vauhdittajaryhmä kokoontuu kuukausittain ja hanke kestää tammikuuhun 2022. Mukana on Kuhmon lisäksi 10 muuta kuntaa. Ryhmässä käsitellään yhteiseksi koettuja haasteita mm. puurakentamisen kustannusten ja määräysten osalta.