Kuhmon puinen sote-asema -hanke on käynnistynyt

Puisen sote-asema -hankkeen kehitystyö on lähtenyt käyntiin joulukuussa. Hanke on saanut avustusta Ympäristöministeriöltä ja hankkeen tarkoituksena on luoda hankintajärjestelmä, joka edesauttaa puurakennusten tilaamista ja on käytettävissä myös muihin Suomen kuntiin.

Kuhmon puinen sote-asema

Kuhmon kaupungille on myönnetty harkinnanvarainen valtionavustus ympäristöministeriön Puurakentamisen ohjelman (2016 - 2022) Kasvua ja kehitystä –puusta tukiohjelmasta.