Kuhmon Elinvoimasampo (ELSA)

Kuhmon Elinvoimasampo (ELSA)- hankkeessa tavoitteena on kehittää uudenlainen yritystyöllistämisen malli. Tässä mallissa pyritään kiinnittämään suhteellisen lähellä avoimia työmarkkinoita olevia työttömiä henkilöitä palkkatyösuhteisiin yrityksiin ja kehittämään heidän osaamistaan. Yrityksistä etsitään yhteistyössä yrittäjien kanssa oppimisympäristöjä, joissa ELSA-hankkeen kautta työllistyvä henkilö voi kehittää osaamistaan osana palkkatyötä.

ELSA-hankkeessa on käytössä yksilöllinen valmennusmalli, jonka avulla ELSA-hankkeen osallistujia tuetaan etenemisessä työllisyyspoluilla. Hankkeen hankeosallistujilla on mahdollisuus osoittaa työtaitonsa hankeympäristössä ja kokeilla niitä ennen siirtymistä palkkatyöhön yritykseen. ELSA-hankkeeseen osallistuvat työnhakijat osallistuvat mm. ammattitaitokartoitukseen, ja tarvittaessa heille rakennetaan tutkintosuorituksiin tähtääviä opinnollistamispolkuja.

Hankkeen pääosallistujaryhmiä ovat 18–29 –vuotiaat ja yli 55-vuotiaat kuhmolaiset työnhakijat, jotka ohjautuvat hankeosallistujiksi Kainuun TE-toimiston, Kainuun TYP:n ja Kuhmon kaupungin työllisyyspalvelujen kautta.

Hanketta rahoittaa Euroopan Sosiaalirahasto yhdessä Kuhmon kaupungin ja Kuhmon Työvire ry:n kanssa. Hanke toteutetaan kolmen vuoden ajalla 1.1.2019- 31.12.2021. Hankkeen osatoteuttajana toimii Kuhmon Työvire ry.

Jos olet kiinnostunut osallistumisesta Kuhmon Elinvoimasampo ELSA-hankkeeseen, ota yhteyttä Kainuun TE-toimiston vastuuvirkailijaasi soittamalla tai jättämällä yhteydenottopyyntö www.te-palvelut.fi -> Oma asiointi -palvelun kautta. Voit ottaa yhteyttä myös hankekoordinaattori Virpi Heikkiseen (044 725 5239, virpi.heikkinen@kuhmo.fi).