Korona

Kuhmon kaupunki seuraa koronavirusepidemian tilannetta aktiivisesti. Ajankohtaiset tiedotteet löytyvät alempaa tältä sivulta.

 

Kuhmon kaupungin johtoryhmä toimii kaupunkitasoisen koronavirustilanteen koordinoivana ryhmänä. Se huolehtii tarvittavien toimenpiteiden kaupunkitasoisesta ohjaamisesta. Kaupungilla on jatkuva valmius reagoida tilanteen tai valtakunnallisen ohjeistuksen muuttuessa.

Kuhmon kaupunki suosittelee lataamaan Koronavilkku -sovelluksen jokaiseen älypuhelimeen.

Koronaepidemian terveysturvallisuusohjeita

Koronatartuntojen riski on kohonnut koko Suomessa. Tartuntojen lisääntyminen liittyy erityisesti vapaa-ajanviettoon, matkustamiseen sekä herkästi leviäviin virusmuunnoksiin.

Paras tapa suojautua koronavirukselta ja miltä tahansa hengitystieinfektiolta on noudattaa valtioneuvoston ja THL:n antamia suosituksia. Jokainen voi itse vaikuttaa omilla valinnoillaan infektion leviämiseen. Jokaisen on erityisesti kiinnitettävä huomiota ikääntyneisiin ja henkilöihin, joiden vastustuskyky on heikentynyt. Tartuntariski on suuri erityisesti rokottamattomilla henkilöillä, ulkomaanmatkailuun liittyen, tilaisuuksissa, joissa kokoontuu paljon ihmisiä ja mikäli varotoimia ei noudateta.

Tarkemmat terveysturvallisuusohjeet luettavissa Kainuun soten sivuilta.

Koronainfoa matkailijoille Kainuun sotenTHL:n ja Rajavartiolaitoksen sivuilla. Kainuun soten tiedote joulukuu 2021.

Miten toimia, jos epäilet saaneesi tartunnan?

Jos sinulla on infektio-oireita (myös vatsaoireiset), tee omaolo-testi, joka ohjaa jatkotoimenpiteisiin. Oireiden ilmaantumisen jälkeen käytä kasvomaskia ja minimoi kontaktit muihin ihmisiin. Hakeudu koronatestiin (ajanvaraus omasoten kautta) mahdollisimman pian oireiden ilmettyä tai altistumistapauksessa 2 – 3 päivän jälkeen altistumisesta. Matkalla testiin ja testistä kotiin mentäessä on käytettävä kasvomaskia.

Käytyäsi koronatestissä mene kotiin, vältä kontakteja muihin ihmisiin ja odota testitulosta. Testitulos ilmoitetaan tekstiviestillä, joten muista varmistaa oikea puhelinnumerosi. Jos infektio-oireesi pahenevat niin, että et pärjää kotona, ota terveyspalveluihin aina ensin yhteyttä puhelimitse 116 117. Hätätilanteessa soita 112. Mikäli koronatestituloksesi on positiivinen, listaa lähikontaktisi yhteystietoineen valmiiksi koronajäljittäjien työn helpottamiseksi. Voit ilmoittaa myös itse kontakteillesi positiivisesta testituloksesta.

Kainuun sote -kuntayhtymän toimipisteissä suoritettava COVID-19 koronavirustestaus on maksuton. Ulkomaille matkustamisen tai muut vastaavat omaehtoiset testit tulee ottaa yksityisten palveluiden kautta omalla kustannuksella. Lisätietoja sote.kainuu.fi/koronainfo.

Kainuun testauspisteet:

  • Kainuun keskussairaalan testauspiste (Sotkamontie 13): ajanvaraus soittamalla 040 165 0020 (numerossa vain ajanvaraus; käytössä on takaisinsoittopalvelu)
  • Arkipäivisin Kainuun kunnissa terveysasemilla: Kuhmo, Sotkamo, Suomussalmi, Hyrynsalmi, Paltamo, Ristijärvi, Puolanka (rajoitettu testausaika)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) seuraa tilannetta ja päivittää tiedot koronaviruksen esiintymisestä sekä ohjeista tartuntojen torjumiseksi. Kainuun sote julkaisee alueellisia koronatiedotteita omilla Koronainfo-verkkosivuillaan. Aluehallintoviraston Usein kysytyt kysymykset Koronasta -sivulla on vastauksia kansalaisia yleisesti askarruttaviin kysymyksiin.

Rokotus

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set ja nii­tä kos­ke­vat jär­jes­te­lyt pe­rus­tu­vat val­tio­neu­vos­ton ase­tuk­seen ja THL:n tar­ken­ta­viin oh­jei­siin. Ko­ro­na­vi­rus­ro­ko­te tar­jo­taan ko­ko väes­töl­le, ja se on kai­kil­le va­paaeh­toi­nen ja mak­su­ton.

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen ajan­va­raus on avoin­na kai­kil­le 12 vuot­ta täyt­tä­neil­le kai­nuu­lai­sil­le. Koronarokotukset saa Kainuussa helposti avoimista Pop up -rokotuspisteistä tai  ajanvarauksella.  Katso Kainuunrokotuspisteen tiedot soten verkkosivuilta, Kainuun soten kofonainfo

Kuhmossa rokotuspaikkana toimii 6.9. alkaen Kuhmon oppimiskeskus (Piilolantie 47).

Koronatodistus

EU:n ko­ro­na­to­dis­tus on saa­ta­vil­la oma­kan­ta.fi -pal­ve­lus­ta. EU:n ko­ro­na­to­dis­tus koos­tuu kol­mes­ta eri to­dis­tuk­ses­ta: to­dis­tus ko­ro­na­ro­ko­tuk­ses­ta, to­dis­tus ko­ro­na­tes­ti­tu­lok­ses­ta ja to­dis­tus sai­ras­te­tus­ta ko­ro­na­vi­rus­tau­dis­ta. Li­sä­tie­to­ja saa www.kan­ta.fi/ko­ro­na­to­dis­tus.

Ko­ro­na­ro­ko­tus­to­dis­tus nä­kyy Oma­kan­nas­sa vii­meis­tään vii­den vuo­ro­kau­den si­säl­lä sii­tä, kun hen­ki­lö on saa­nut ro­ko­tuk­sen. Jos to­dis­tuk­ses­sa nä­ky­vis­sä tie­dois­sa on vir­he, tu­lee Kai­nuus­sa ot­taa yh­teyt­tä oman ter­vey­sa­se­man neu­von­taan (ter­veys­kes­ku­sa­vus­ta­jien nu­me­rot) tai lä­het­tä­mäl­lä vies­tin omal­le ter­vey­sa­se­mal­le Oma­so­ten kaut­ta. Sa­moin tu­lee ot­taa yh­teys, mi­kä­li ei it­se ole mah­dol­lis­ta käyt­tää Oma­kan­taa ja tar­vit­see EU:n ko­ro­na­to­dis­tuk­sen tu­los­tee­na ter­vey­den­huol­los­ta.

In­for­ma­tion on fo­reign lan­gua­ges.

Kaupungin tiedotteet (sisältää Kainuun soten tiedotteet)

Vuosi 2022

Kainuun koronatilanne jatkuu vaikeana (19.1.)

Tartunnan jäljitys ruuhkautunut – asiakkaita pyydetään päivittämään yhteystietonsa (18.1.)

Kainuun sote tehostettuun valmiuteen – Kuhmon kaupungin ryhmätoiminta tauolla kuun loppuun saakka (14.1.)

Koronatartuntojen määrä kasvaa edelleen – Kansalaisten vastuullisuutta tarvitaan (13.1.)

Kuhmossa tartuntoja – huoltajille pyyntö seurata aktiivisesti Wilmaa (12.1.)

Valtioneuvosto päättänyt ravintolarajoitusten tiukentamisesta sekä koronapassin poistamisesta yleisötilaisuuksissa myös Kainuussa (11.1.)

Koronatartuntojen kasvu jatkuu voimakkaana (11.1.)

Sunnuntaina 90 koronatartuntaa – tartuntamäärä alueella erittäin suuri (10.1.)

Kuhmon kaupungin koronalinjaukset (9.1.)

Kainuun koronatilanteen heikkeneminen jatkuu (5.1.)

Kainuun koronakoordinaatioryhmä esittää rajoitusten käyttöönottoa (4.1.)

Syytä sosiaalisten kontaktien vähentämiselle – kolmatta rokotusta suositellaan (4.1.)

 

Vuosi 2021

Kainuussa 17 uutta tartuntaa tiistaina, alue edelleen perustasolla (29.12.)

Valtakunnallisen koronatilanteen heikentymisen vuoksi myös Kainuussa tulee noudattaa erityistä varovaisuutta (22.12.)

Kuhmossa tartunnan jäljitys yhä menneillään – Ravintolat voivat ottaa koronapassin käyttöön myös Kainuussa (17.12.)

Kainuussa ei ole voimassa kokoontumis- tai ravintoloiden toimintaa koskevia aukiolo- tai paikkarajoituksia (17.12.)

Kuhmossa tartuntoja ja altistumisia koulussa ja päiväkodissa  (16.12)

Kainuun koronatilanne (13.12.)

Kainuun koronatilanne heikkenee – uusia suosituksia käyttöön (9.12.)

Koronatilanne heikentynyt nopeasti Kainuussa (7.12.)

Kainuussa uusia tartuntoja 22 – Kuhmossa suositellaan maskien käyttöä (3.12.)

Koronatilanne Kainuussa rauhallinen (29.11.)

Koronatilanne Suomessa heikkenee yhä (22.11.)

Kainuun koronatilanteessa ei muutoksia – juhlakaudella muistutetaan varotoimista (19.11.)

Kainuun koronatilanne ennallaan (15.11.)

Viikonloppuna viisi uutta koronatartuntaa (9.11.)

Alkuviikolla 13 koronatartuntaa (4.11.)

Viikonloppuna Kainuussa 15 koronatartuntaa ja yli 50 karanteenia (2.11.)

Influenssarokotukset riskiryhmille alkavat Kainuussa 15. marraskuuta (1.11.)

Kainuussa koronatilanne ennallaan – tartuntoja edelleen 20 – 30 viikossa (28.10.)

Kainuussa 80 % rokotekattavuus lähestyy – tuhansia edelleen kokonaan rokottamatta (25.10.)

Rokotukset hyvässä vauhdissa Kainuussa (19.10.)

Koronatartuntojen määrä Suomessa kasvussa – rokotekattavuuden parantaminen yhä tärkeää (13.10.)

Kainuussa yksittäisiä koronatartuntoja – Venäjän tilanne huolestuttava (11.10.)

THL suosittelee toistaiseksi vain Pfizerin koronarokotetta alle 30-vuotiaille miehille (8.10.)

Koronarokotuksilla suoja vakavaa sairastumista vastaan (4.10.)

Kainuu perustasolla – muutoksia suosituksiin (29.9)

Kuhmossa lisää koronakaranteeja – Yritysten kampanjat kannustavat koronarokotuksille (23.9.)

Uusia koronatartuntoja Kuhmossa – Kuhmon Osuuspankki lahjoittaa ensimmäisen rokotuksen ottajille lahjakortin (21.9.)

Viikonloppuna muutama koronatartunta päivässä – koronatautia esiintyy nyt erityisesti rokottamattomilla (20.9.)

Koronatilanne Kainuussa (17.9.)

Koronan testaus- ja jäljityskäytännöt päivitetään (15.9.)

Uusia tartuntoja Kainuussa maanantaina (14.9.)

Koronatilanne helpottanut Kainuussa (13.9.)

Koronapassin valmistelutyö etenee, Kainuussa koronan ilmaantuvuus edelleen laskussa (10.9.)

Riittävään rokotekattavuuteen päästään yhdessä – Kuhmon kaupunki kannustaa koronarokotteen ottamiseen (9.9.)

Pop Up -rokotuspiste Kuhmossa (8.9.)

Viikonloppu ja alkuviikko rauhallisia tartuntojen suhteen, rokotuksiin pääsee jatkossa aikaa varaamatta (7.9.)

Tiistaina uusia tartuntoja Kainuussa, joista yksi tartunta todettiin Kuhmossa (1.9.)

Alle 40-vuotiaiden rokottamattomien suuri osuus ja ohjeiden noudattamattomuus vaikuttanut tilanteen huonontumiseen (31.8.)

11 uutta tartuntaa (26.8.)

Kainuussa 12 uutta tartuntaa (25.8.)

25 uutta tartuntaa (24.8.)

Kolmetoista uutta tartuntaa viikonlopun aikana (23.8.)

Kainuussa uusia tartuntoja ja uudet yleisötilaisuuksien rajoitussuositukset (20.8.)

Tartuntojen kasvu jatkuu – useita koululuokkia altistunut (19.8.)

15 uutta tartuntaa – kiihtymisvaihe jatkuu (18.8.)

Väärää tietoa koronapandemiasta ja rokotuksista on ollut viime aikoina paljon liikenteessä – miten tunnistaa väärä tieto? (18.8.)

12 – 15 -vuotiaiden rokotukset ovat käynnistyneet Kainuussa (17.8.)

Kainuussa viikonlopun aikana 11 uutta tartuntaa (16.8.)

Kainuun kouluihin ja oppilaitoksiin avataan pop up -rokotuspisteitä (16.8.)

Uusia koronatartuntoja Kainuussa (13.8.)

Koronarokote on suoja sekä itselle että läheisille (10.8.)

Kuhmon kaupunki käynnistää ja jatkaa toimintojaan kokoontumisrajoitusten puitteissa huomioiden terveysturvallisuuden (9.8.)

Kainuun sote aloittaa 12 – 15 -vuotiaiden koronarokotukset (6.8.)

Ulkomaalaisten marjanpoimijoiden koronatapaukset näkyvät THLn tilastoissa Kuhmon tartuntoina (5.8.)

Kainuussa yhdeksän uutta koronatartuntaa (4.8.)

14 uutta koronatartuntaa Kainuussa ja kymmeniä tartuntoja ulkomaalaisilla marjanpoimijoilla (3.8.)

Uusia koronatartuntoja viikonlopun aikana Kainuussa (2.8.)

15 koronatartuntaa Kainuussa (30.7.)

Kainuun maakunnan alueelle uusia rajoituksia tartuntatautilain 58 §:n mukaisesti (29.7.)

18 uutta koronatartuntaa Kainuussa – puolet tartunnoista Kainuun prikaatin varusmiehillä (29.7.)

Kainuun koronakoordinaatioryhmä esittää kokoontumisrajoituksia tartuntojen hillitsemiseksi (28.7.)

16 positiivista koronatestitulosta Kainuussa (27.7.)

Uusia tartuntoja Kainuussa (26.7.)

Kainuu siirtynyt koronaepidemian kiihtymisvaiheeseen (21.7.)

Altistumismahdollisuus Kuhmossa (20.7.)

Kaksi uutta koronatartuntaa (13.7.)

Kuhmossa yksi uusi tartunta jo karanteenissa olevalla (9.7.)

Uusia koronatartuntoja Kainuussa (8.7.)

Kainuun koronakoordinaatioryhmä pitää suositukset pääosin ennallaan (7.7.)

Koronan ilmaantuvuus Kainuussa yhä korkea – suositusten noudattamisesta on edelleen huolehdittava (2.7.)

Kajaani edelleen koronan kiihtymisvaiheessa – muualla Kainuun maakunnassa tilanne on hyvä (30.6.)

Kajaani koronan kiihtymisvaiheessa – muualla Kainuussa tilanne hyvä (23.6.)

Kainuun koronatilanne kehittynyt huonompaan suuntaan (18.6.)

Uusia ajanvarauksia koronarokotuksiin ei toistaiseksi avata (14.6.)

Rokotetoimitukset vähenevät kesällä – tehosteannokset pyritään toteuttamaan suunnitellusti (10.6.)

Koronarokotukset avautuvat kaikille 16 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille kainuulaisille (7.6.)

Kainuussa kolme todettua koronatartuntaa (3.6.)

Kainuussa koronatilanne rauhallinen – kokoontumisrajoitukset poistetaan (2.6.)

Koronarokotukset 1981 syntyneille ja sitä vanhemmille sekä riskiryhmään kuuluville (25.5.)

Kuhmossa todettu koronatartunta perjantaina (24.5.)

50 henkilön kokoontumisrajoitus voimassa 21.5. – 13.6. (21.5.)

Koronarokotustodistukset Kanta-palveluun – Koronavarotoimia kehotetaan jatkamaan (20.5.)

Kainuun soten ohjeita kevään juhliin – THL:n ohjeistuksiin muutoksia (19.5.)

Pandemia ei ole ohi – Kainuussa uusia tartuntoja (17.5.)

Koronarokotukset laajenevat 50-vuotiaiden ikäluokalle (10.5.)

Koronatilanne Kainuussa rauhoittunut – rajoituksiin esitetään lievennyksiä (6.5.)

Kajaanissa koronatartuntarypäs – rokotusryhmät ovat laajentuneet (22.4.)

Koronarokotukset laajenevat riskiryhmä 1:n osalta (15.4.)

Kainuu edelleen perustasolla (14.4.)

Koronarokotuksissa nyt useita ryhmiä Kainuussa (13.4.)

Huhut vakavista rokotereaktioista Kainuussa ovat perättömiä (12.4.)

Pandemiapäälliköltä kiitosta kainuulaisille – rokotukset 1951 syntyneille (9.4.)

Koronarokotukset jatkuvat ikäihmisille – 1949 syntyneet ja sitä vanhemmat vuorossa (30.3.)

Kainuussa kaksi uutta tartuntaa – kontaktien välttäminen, maskin käyttäminen ja käsihygienia tärkeitä (25.3.)

Kainuun koronatilanne perustasolla (24.3.)

Koronaviruksen ilmaantuvuus on ylittänyt kiihtymisvaiheen rajan Kainuussa – Koronarokotuksen ajanvaraus avoinna 1948 syntyneille (23.3.)

Koronatilanne Kainuussa perustasolla – Kainuun sote kehottaa kiinnittämään vakavaa huomioita työjärjestelyihin (22.3.)

AstraZenecan koronarokotteen antaminen keskeytetty myös Kainuussa (22.3.)

Koronarajoitukset pysyvät voimassa – ohjeiden noudattaminen tärkeää! (17.3.)

Kainuussa uusia tartuntoja ja uusia rokotusikäryhmiä (16.3.)

Muun Suomen koronatilanne huolestuttaa myös Kainuussa (15.3.)

Kainuun koronatilanne maan rauhallisin – noudata suosituksia ja tutustu itsenäisesti koronarokotusten ohjeistuksiin (10.3.)

Kainuun soten rokotuksissa kolme uutta ryhmää (8.3.)

Kainuu koronaepidemian perustasolla – suositukset ja rajoitukset ennallaan (3.3.)

Kainuun sotella vastauksia koronarokotusten usein kysyttyihin kysymyksiin (3.3.)

Koronarokotuksen ajanvaraus on ruuhkautunut (1.3.)

Kainuu perustasolla, rajoitukset ja suositukset säilyvät ennallaan (24.2.)

Ohjeita hiihtoloman viettoon – Riskiryhmien rokotukset etenevät (19.2.)

Koronarokotukset ikäihmisille käyntiin (13.2.)

Kainuu palannut koronaepidemian perustasolle – pääosa suosituksista ja rajoituksista pysyvät voimassa (10.2.)

Kainuun soten koronatiedote_seitsemän uutta tartuntaa_290121

Kainuun soten koronatiedote_tilanne Kainuussa rauhallinen_tiukennuksia maahantuloon ja karanteeneihin_250121

Koronatartunta Kainuuseen saapuneessa kuvausryhmässä Kainuun soten koronatiedote_200121

Kainuu siirtynyt koronan kiihtymisvaiheeseen – Kuhmossa kaupunkikohtaisia linjauksia (13.1.)

Kainuun sote: Korona leviää edelleen Samoojan kuntoutuskodissa – kahdeksan uutta tartuntaa (11.1.)

Kainuun soten koronatiedote – Ensimmäiset rokotteet annettu_050121

Kainuun sote tiedottaa – ulkomailta palattaessa testaaminen tärkeää_040121

Kainuun sote tiedottaa – Kajaanissa Samoojan kuntoutuskodissa kaksi koronatartuntaa, arkeen paluuseen varovaisuutta (1.1.)

 

Город Кухмо информируют о коронавирусе

Вакцина против коронавируса (18.8.)

Прививки от коронавируса в Кайнуу (9.6.)

Ограничения связанные с коронавирусной инфекцией остаются в силе – соблюдение рекомендаций важно! (18.3.)

Актуальная информация о коронавирусе (26.2.)

Строгая рекомендация избегать поездок через границу

In English

Health Guidelines for COVID-pandemic in Kainuu region ENG/RUS (29.7.)

COVID-19 vaccinations (1.6.)

 

Kainuun soten tiedotteet

Lue kaikki soten julkaisemat tiedotteet Koronainfo-sivulta

Kaikki Kainuun soten koronainfo

 

Kuhmon apteekin tiedotteet

Kuhmon apteekin tiedote asiakkaille koronaepidemian aikana (Kuhmon apteekki 27.3.)

Kuhmon apteekin tiedote flunssaoireisille (Kuhmon apteekki 26.3.)

Ohjeita Apteekki-asiointiin koronaepidemian aikana (Kuhmon apteekki 25.3.)

 

Tiedotteet yrittäjille

Yrittäjien omat sivut

 

Rajavartioston tiedotteet

Rajavartiolaitoksen koronatiedotteet