Kainuun sote tehostettuun valmiuteen – Kuhmon kaupungin ryhmätoiminta tauolla kuun loppuun saakka


Kaupungin järjestämä terveysliikunnan ryhmätoiminta sekä taiteen perusopetuksen aikuisten lähiopetus ovat tauolla tammikuun 31. päivä saakka, tiedottaa Kuhmon kaupungin varautumisen johtoryhmä. Musiikkiopisto ohjeistaa opiskelijoitaan toiminnoistaan. Sotkamon kansalaisopisto tiedottaa, että kansalaisopiston aikuisten kurssit ovat tauolla niin ikään tammikuun viimeiseen päivään saakka. Osa kursseista muutetaan etäkursseiksi ja niistä Kansalaisopisto tiedottaa erikseen.

Lasten ja nuorten opetus ja kurssit, sekä verkkokurssit kokoontuvat normaalisti.

Kainuun sote suosittelee kunnille ja muille toimijoille myös aikuisten ohjatun ryhmätoimintojen siirtymistä mahdollisuuksien mukaan etätoteutukseen. Tartuntatautilain mukaisesti tulee huolehtia riittävien etäisyyksien, osallistujien ohjeistuksen ja käsihygienian toteutumisesta. Kuhmon kaupunki järjestää puhdistusaineet liikuntatiloihin, mutta puhdistusvälineistöä ei ole ollut jatkuvasti saatavilla toistuvan ilkivallan vuoksi.

Kasvomaskien käyttöä suositellaan jatkossa kaikille, myös koululaisille 1. vuosiluokalta alkaen.

Kuhmon kaupunki tiedottaa erikseen omia työntekijöitään henkilöstöohjeista.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on siirtynyt tehostettuun valmiuteen. Vaikean koronatilanteen ennakoidaan jatkuvan ja voi se vaikuttaa terveydenhuollon toimintakykyyn lisääntyvien henkilökunnan poissaolojen sekä mahdollisesti kasvavan hoidon tarpeen vuoksi.

Tänään on perustettu valmiussuunnitelman mukainen johtokeskus, joka vastaa tilannekuvasta, toiminnan koordinoinnista sekä mm. tarvittaessa henkilöstöresurssien suuntaamisesta. Tavoitteena on turvata palveluiden toimintakyky ja johtamisvalmius. Johtokeskusta johtaa kuntayhtymän johtaja tai hänen sijaisensa.

”Tällä hetkellä pystymme toimimaan lähes normaalisti. On kuitenkin mahdollista, että joudumme supistamaan kiireetöntä toimintaa. Akuutti hoito, synnytykset ja kiireelliset leikkaukset on pystyttävä turvaamaan kaikissa tilanteissa”, korostaa Kainuun soten kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto.

Lisärajoituksia valmistelussa koronatilanteen vuoksi

Kainuun koronakoordinaatioryhmä on eilen ylimääräisessä kokouksessaan todennut alueen koronatilanteen heikkenevän edelleen. Viruksen ilmaantuvuus on n. 900 / 100 000 asukasta / 14 vrk. Sairaalahoidon kuormitusta koronapotilaiden määrän vuoksi ei toistaiseksi ole; sairaalassa on hoidossa yksittäisiä potilaita koronaoireiden vuoksi. Merkittävä riski kohdistuu tällä hetkellä terveydenhuollon henkilöstön riittävyyteen, mikäli tartunnat lisääntyvät.

Kainuun sote on valmistellut esitystä Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle tartuntatautilain mukaisista lisärajoituksista, joita voivat olla esimerkiksi kokoontumisrajoitusten tiukentaminen tai tiloihin kohdistuvat rajoitukset.