Sähköpostineuvonta osaksi Kuhmon kaupungin asiakaspalvelua

Kuhmon kaupungin asiakaspalvelussa on otettu käyttöön sähköposti, joka palvelee kuntalaisia. Myös palvelupyyntöjä voi lähettää kyseiseen sähköpostiin. Sähköpostia voi laittaa osoitteeseen: asiakaspalvelu@kuhmo.fi

Tanssinopetus siirtyy MyDancesta Kuhmon musiikkiopistoon

Kuhmon musiikkiopisto on aloittanut toimintansa vuonna 1993, jolloin tanssinopetusta harkittiin osaksi musiikkiopiston opetusvalikoimaa. Vajaa 30 vuotta myöhemmin pitkäaikainen idea vihdoin toteutuu, kun tanssinopetus siirtyy MyDance -tanssikoululta musiikkiopistolle. Opettajana jatkaa tanssipedagogi Maija Palsio, jonka sydän sykkii tanssille sen eri muodoissa.

Musiikin hahmotusaineet

Musiikin hahmotus on osa opintoja kaikille musiikin laajan oppimäärän opiskelijoille.
Musiikin hahmotus lisää musiikillista yleissivistystä.
Musiikin hahmotusta opitaan helposti ryhmässä, yhdessä.
Musiikin hahmotusta opetetaan käytännönläheisesti erilaisilla opetusmenetelmillä.

Musapaja on tarkoitettu 7-10 vuotiaille lapsille. Musapajassa pääosassa on musiikin ilo ja yhdessä tekeminen. Musapajassa lauletaan, soitetaan, leikitään, tanssitaan ja liikutaan. Uusia taitoja ja tietoja opetellaan ryhmässä tekemällä ja näin saavutetaan hyvät perustaidot jatkaa musiikkiharrastusta esim. musiikkiopistossa. Oppilaat saavat vaikuttaa opetuksen sisältöön toiveillaan.
Musapajan vetäjä on musiikkikasvatuksen ammattilainen, joka taitaa motivoinnin ja ryhmäyttämisen keinot. Musapajassa lapsi saa kokeilevan ja sallivan lähestymisen musiikin harrastamiseen.

Musiikin hahmotusaineiden ryhmiin ilmoittaudutaan tunnin alussa musiikin hahmotusaineiden opettajalle.

Kuhmon sivistyslautakunta on kokouksessaan 15.6.2017 päättänyt
musiikkiopiston uudet lukukausimaksut.
Maksut laskutetaan kaksi kertaa vuodessa syksyllä marraskuussa ja keväällä maaliskuussa.
Lukukausimaksuihin voi hakea vapautusta sosiaalisin perustein. Lausunto perheen taloudellisesta tilasta
pyydetään sosiaalitoimistosta ja toimitetaan musiikkiopiston toimistoon. Lausunnon perusteella rehtori voi tehdä
maksuvapautuksen lukukaudeksi kerrallaan.

Muskari

Musiikkiopiston muskariryhmien lukujärjestys 2022-2023. Kuhmon ja Sotkamon muskariope on Eeva-Kaisa Kohonen p. 044 7255432 Ilmoittautuminen muskariin: kuhmo.eepos.fi Maanantai, Kuhmo 13.45- 14.30                    Vauvat (4-12 kk.) 15.30 -16.15           …