Kuhmo, Hyrynsalmi, Ristijärvi ja Kainuun hyvinvointialue kilpailuttavat ateria- ja puhtauspalvelut  

Kainuun hyvinvointialueen sekä Kuhmon, Hyrynsalmen ja Ristijärven yhteinen ateria- ja puhtaanapitopalveluiden kilpailutus käynnistyy 8.8. julkaistavalla tarjouspyynnöllä.   Kainuun hyvinvointialue joutui kilpailuttamaan palvelunsa hyvinvointialueuudistuksen vuoksi ja kutsui Kainuun kunnat mukaan yhteiskilpailutukseen. Kuhmon kaupunginhallitus päätti yhteiskilpailutukseen osallistumisesta kokouksessaan 27.6.2023. Perusteluna kilpailutukseen osallistumiselle on…

Teemaopinnot

Teemaopintoja oppilas kerää oman päälajinsa tunneilla sekä erilaisilla kursseilla.

Yhteiset opinnot

Yhteisten opintojen tavoitteena on tanssin perustaitojen omaksuminen.

Musiikin hahmotusaineet

Musiikin hahmotus on osa opintoja kaikille musiikin laajan oppimäärän opiskelijoille.
Musiikin hahmotus lisää musiikillista yleissivistystä. Musiikin hahmotusta opitaan helposti ryhmässä, yhdessä.
Musiikin hahmotusta opetetaan käytännönläheisesti.

Musapaja on tarkoitettu 7-10 vuotiaille lapsille. Musapajassa pääosassa on musiikin ilo ja yhdessä tekeminen. Musapajassa lauletaan, soitetaan, leikitään, tanssitaan ja liikutaan. Uusia taitoja ja tietoja opetellaan ryhmässä tekemällä ja näin saavutetaan hyvät perustaidot jatkaa musiikkiharrastusta esim. musiikkiopistossa. Oppilaat saavat vaikuttaa opetuksen sisältöön toiveillaan.
Musapajan vetäjä on musiikkikasvatuksen ammattilainen, joka taitaa motivoinnin ja ryhmäyttämisen keinot. Musapajassa lapsi saa kokeilevan ja sallivan lähestymisen musiikin harrastamiseen.

Musiikin hahmotusaineiden ryhmiin ilmoittaudutaan tunnin alussa musiikin hahmotusaineiden opettajalle.

Kuhmon sivistyslautakunta on kokouksessaan 15.6.2017 päättänyt
musiikkiopiston uudet lukukausimaksut.
Maksut laskutetaan kaksi kertaa vuodessa syksyllä marraskuussa ja keväällä maaliskuussa.
Lukukausimaksuihin voi hakea vapautusta sosiaalisin perustein. Lausunto perheen taloudellisesta tilasta
pyydetään sosiaalitoimistosta ja toimitetaan musiikkiopiston toimistoon. Lausunnon perusteella rehtori voi tehdä
maksuvapautuksen lukukaudeksi kerrallaan.

Muskari

Musiikkiopiston muskariryhmien aikataulu 2023-2024 Kuhmon ja Sotkamon muskariope on Ulla-Sisko Ekundayo p. 044 7255432 Ilmoittautuminen muskariin: kuhmo.eepos.fi Muskariin ilmoittautuneet saavat muskariopettajalta tervetuloa muskariin-tekstiviestin viikolla 33. Tekstiviesti sisältää infoa muskaritoiminnasta. Muskariryhmien toiminta alkaa torstaina 17.8.2023 Maanantai, Kuhmo 12.45-13.30       …

Musiikkiopisto

Kuhmon musiikkiopisto antaa taiteen perusopetusta musiikissa ja tanssissa.

Kuhmon musiikkiopisto on kaupungin ylläpitämä taideoppilaitos, joka kuuluu lakisääteisen valtionavustuksen piiriin. Kuhmon musiikkiopiston toimialue on Kuhmo ja Sotkamo.
Kuhmon musiikkiopistossa saat kokea musisoinnin iloa yhdessä muiden kanssa, yhteisöllisyys on vahvuutemme! Meille Kuhmon henki on totta ympäri vuoden!

Kuhmon musiikkiopistossa järjestetään tanssin opetusta taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaan.
Tanssia voivat opiskella lapset, nuoret ja aikuiset. Tanssi tarjoaa iloa ja onnistumisen kokemuksia niin fyysisesti, henkisesti kuin sosiaalisestikin.