Kuhmon sivistyslautakunta on kokouksessaan 15.6.2017 päättänyt
musiikkiopiston uudet lukukausimaksut.
Maksut laskutetaan kaksi kertaa vuodessa syksyllä marraskuussa ja keväällä maaliskuussa.
Lukukausimaksuihin voi hakea vapautusta sosiaalisin perustein. Lausunto perheen taloudellisesta tilasta
pyydetään sosiaalitoimistosta ja toimitetaan musiikkiopiston toimistoon. Lausunnon perusteella rehtori voi tehdä
maksuvapautuksen lukukaudeksi kerrallaan.

Lukukausimaksun suuruus määräytyy soittotunnin mukaan.
Lukukausimaksu sisältää soittotunnin lisäksi teorian opetuksen ja yhteissoiton.

soittotunti 30 min 180 €
soittotunti 45 min 220 €
soittotunti 60 min 238 €
soittotunti 75 min 270 €
sisarmaksu ja sivuaine 140 €
soitinlainamaksu 40 €

Uudet maksut
Materiaalimaksu 5€, perus- ja musiikkiopistotason oppilaille
Ryhmäopetusmaksu, oppilaille, jotka käyvät vain yhteisoitossa

Musiikkileikkikoulun maksut
musiikkileikkikoulu 45 min 87 €
musiikkileikkikoulu 60 min 99 €
sisarmaksu 65 €