Harrastemessut toteutettiin koulupäivänä

Valtakunnallista harrastusviikkoa vietetään 28.8 – 3.9.2023. Harrastusviikon tavoitteena on, että jokainen lapsi ja nuori löytää itselleen mieleisen harrastuksen – oli se sitten lukemista, liikkumista, piirtämistä tai metsässä käyskentelyä. Kaikki harrastukset ovat yhtä tärkeitä.

Haku Kuhmon varhaiskasvatuksen 1.8.2023 alkavaan toimikauteen

Kuhmon varhaiskasvatus kehittää uutena toimintana varhaiskasvatukseen hakuajan käyttöönottoa jo näin alkuvuodesta.  Varhaiskasvatukseen haku tässä vaiheessa kevättä auttaa varhaiskasvatuksen palveluiden kehittämistä sekä tulevien ryhmien muodostamista 1.8.2023 alkavaan toimikauteen. Haun avulla pystymme myös kartoittamaan palvelumme laajuuden tarvetta.   Tämä haku koskee niitä perheitä,…

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus on osa Kuhmon kasvun ja oppimisen palvelualuetta. Tarjoamme varhaiskasvatusta ja esiopetusta. Varhaiskasvatus tukee lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista sekä pyrkii varhaisen puuttumisen periaatteella ennaltaehkäisevään työhön lapsen parhaaksi.

Esiopetus

Esiopetuksen tavoitteena on edistää lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä. Esiopetuksessa lapsilla on monia mahdollisuuksia vahvistaa arjessa tarvittavia vuorovaikutus- ja sosiaalisia taitoja. Vertaisryhmässä lapsi saa valmiuksia, kykyjä ja taitoja toimia yhdessä erilaisten ihmisten kanssa.