Kuhmon varhaiskasvatuksen asiakaskysely 2021 Kyselyn tuloksia ja kehittämiskohteita

Asiakasperheet ovat vastanneet kyselyyn sähköisellä lomakkeella helmikuussa 2021. Kyselyyn vastasi 50 asiakasta, kun asiakasperheitä varhaiskasvatuksessa oli tuolloin 178
Asiakaskyselyn kysymykset olivat viisiasteikkoisia monivalintakysymyksiä. Lisäksi vastaajat ovat voineet kirjoittaa avoimesti kommentteja ja kehittämistoiveita.

Ilmoittautuminen esiopetukseen alkaa.

Uusien esioppilaiden ilmoittautuminen esiopetukseen on ajalla 1.2. - 8.2.2021. Esioppilaiden perheille postitetaan kirjeet viikolla 4. Esiopetuksen sivulta löytyy Tiedote Esiopetus lukuvuonna 2021 - 2022.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus on osa Kuhmon kasvun ja oppimisen palvelualuetta. Tarjoamme varhaiskasvatusta ja esiopetusta. Varhaiskasvatus tukee lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista sekä pyrkii varhaisen puuttumisen periaatteella ennaltaehkäisevään työhön lapsen parhaaksi.

Esiopetus

Esiopetuksen tavoitteena on edistää lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä. Esiopetuksessa lapsilla on monia mahdollisuuksia vahvistaa arjessa tarvittavia vuorovaikutus- ja sosiaalisia taitoja. Vertaisryhmässä lapsi saa valmiuksia, kykyjä ja taitoja toimia yhdessä erilaisten ihmisten kanssa.