Haku Kuhmon kaupungin varhaiskasvatuksen 1.8.2024 alkavaan toimikauteen

Kuhmon kaupungin varhaiskasvatus jatkaa viime keväänä alkanutta varhaiskasvatukseen hakuajan käyttöönottoa. Varhaiskasvatukseen haku tässä vaiheessa kevättä auttaa varhaiskasvatuksen palveluiden kehittämistä sekä tulevien ryhmien muodostamista 1.8.2024 alkavaan toimikauteen. Haun avulla pystymme myös kartoittamaan palvelumme laajuuden tarvetta. Tämä haku koskee niitä perheitä, jotka…

Kuhmon digipolku

Uudet lukutaidot osaksi opetusta Kuhmon digipolut pohjautuvat Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman julkaisemiin osaamisen kuvauksiin siitä, mitä on hyvä toiminta varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa sekä oppilaan hyvä osaaminen eri vaiheissa perusopetusta. Kuhmon digipolku on rakennettu opettajien ja kasvattajien tueksi edistämään yhdenvertaisuutta kuhmolaisten lasten…

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus on osa Kuhmon kasvun ja oppimisen palvelualuetta. Tarjoamme varhaiskasvatusta ja esiopetusta. Varhaiskasvatus tukee lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista sekä pyrkii varhaisen puuttumisen periaatteella ennaltaehkäisevään työhön lapsen parhaaksi.

Esiopetus

Esiopetuksen tavoitteena on edistää lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä. Esiopetuksessa lapsilla on monia mahdollisuuksia vahvistaa arjessa tarvittavia vuorovaikutus- ja sosiaalisia taitoja. Vertaisryhmässä lapsi saa valmiuksia, kykyjä ja taitoja toimia yhdessä erilaisten ihmisten kanssa.