Yrityspuisto Kuhmon Mäntymäki

Yrityspuisto Kuhmon Mäntymäen luovutettavat tontit. Kartta Luovutusehdot Alueen asemakaava Tonttien kaavamääräys Alueen rakentaminen käynnissä ja alueen kunnallistekniikka ja sähköverkko rakentuu alkukesällä 2023. Alueelle pääsee rakentamaan kesällä 2023 ___.____.alkaen.

Neuvoja hankintoihin

Hankintaneuvontapalvelu on Kajaanin kaupungin, Kainuun alueen muiden kuntien sekä Kainuun Yrittäjien yhteisesti tarjoama maksuton palvelu kaikille alueen yrityksille ja yrittäjille, jotka tarvitsevat apua tarjouksen tekemiseen liittyen. Kainuun hankintaneuvontapalvelu on on osa Suomen Yrittäjien hankintaneuvontapalvelua. Hankinta-asiamies Kyösti Kauppinen auttaa yritystäsi tarjouspyynnön…

Opinnollistaminen

Opinnollistamisella tarkoitetaan osaamisen kehittämistä muuten kuin opiskelemalla päätoimisesti oppilaitoksessa. Työtehtäviä voidaan opinnollistaa esimerkiksi palkkatyössä, palkkatuetussa työssä, työkokeilussa tai kuntouttavan työtoiminnan työtoimintajakson aikana. Oppimisympäristö voi olla yhdistyksessä, kunnan organisaatiossa tai paikkakunnan yrityksessä. Oppimisympäristön tunnistamisessa työpaikan toimintaympäristö ja työtehtävät verrataan ammatillisten tutkintojen perusteisiin yhdessä ammatillisen opettajan kanssa. Tämän jälkeen laaditaan oppimisympäristön tunnistamisraportti, joka kertoo yksilöidysti ne tutkinnon osat ja ammattitaitovaatimukset, jotka työympäristössä voidaan osoittaa. Opinnollistamisen avulla osallistuja (työntekijä) saa ammatilliseen tutkintoon pohjautuvaa osaamista, joka tunnistetaan ja dokumentoidaan osaamistodistukseen. Opinnollistamalla saatu osaaminen on mahdollista osoittaa ammatillisessa oppilaitoksessa näytöllä, millä tarkoitetaan tutkinnon osan suorittamista.

Yritys ja teollisuustontit

  Kaupungilla on tarjolla yritys- ja teollisuustontteja tarjolla Yrityspuisto Kuhmon Mäntymäen, Jaurakon-, Sormulan ja Korkeamäen alueilta. Luovutusmuotona on vuokraus tai myynti. Vapaana olevat tontit. KANTOLA SORMULA JAURAKKO KORKEAMÄKII   Yrityspuisto Kuhmon Mäntymäki

Avoimet työpaikat

Kuhmon kaupungin avoimet työpaikat löytyvät Kuntarekryn sivuilta. Muut Kuhmon avoimet työpaikat löytyvät työmarkkinatorilla.   Kuhmon kaupungin avoimet työpaikat