Kuhmon puinen sote-asema

Kuhmon kaupungille on myönnetty harkinnanvarainen valtionavustus ympäristöministeriön Puurakentamisen ohjelman (2016 - 2022) Kasvua ja kehitystä –puusta tukiohjelmasta.