Kuhmon kaupunki ja Woodpolis kehittävät uutta mallia puiseen soterakentamiseen

Kuhmossa rakennetaan parhaillaan muunneltavissa olevaa puista tilaelementtiä, josta haetaan vaihtoehtoista mallia sote-rakentamisen tarpeisiin. Uutta rakennettavassa mallissa on sen muunneltavuus, sillä sen käyttötarkoitusta on helppo muuttaa potilashuoneesta esimerkiksi tuetun asumisen asunnoksi. Rakentaminen tapahtuu osana Kuhmon puinen sote-asema – Kestävää sote-rakentamista Kainuusta-hanketta, joka on käynnissä elokuun 2022 loppuun asti. Hanketta tukee Ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelma.

Elementti-Sampo Oy rakentaa mallielementin

Kuhmon Puinen Sote-asema -hankkeeseen kuuluvan mallielementin rakentaa kuhmolainen Elementti-Sampo Oy.
Tilaelementin avulla tutkitaan valmiin tilaelementin soveltuvuutta sote-rakentamiseen, tilaelementin muunneltavuutta ja soterakentamisessa käytettävän talotekniikan asennusta tilaelementissä.

Sote-asema -hankkeen mallielementin suunnittelu alkaa

Kuhmossa on käynnissä Kuhmon puinen sote-asema -hanke joka on saanut valtionavustuksen ympäristöministeriön Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelmasta. Yhtenä hankkeen osana on suunnitteluttaa ja rakentaa puinen tilaelementti.

Ympäristöministeriö avustaa Puinen sote-asema -hanketta

Ympäristöministeriö lausuu avustuspäätöksessään että Kuhmon kaupungilla on kokemusta ja vahvaa osaamista puurakentamisesta. Tämän osaamisen ja tietotaidon siirtäminen hankkeen tulokseen ja kehitettävään malliin, jota myös muut kunnat voivat hyödyntää, nähdään erittäin tärkeänä.

Linkkejä puurakentamisen sivustoille

Puuinfo Oy on puunkäytön edistäjä jonka tehtävänä on kasvattaa kotimaisten puutuotteiden kysyntää ja käyttöä. Puuinfo on yhteiskunnallinen yritys. https://puuinfo.fi/ Motiva Oy on valtion kestävän kehityksen yhtiö, joka kannustaa energian ja materiaalien tehokkaaseen ja kestävään käyttöön https://www.motiva.fi/ Ympäristöministeriö https://ym.fi/puurakentaminen https://ym.fi/kasvua-ja-kehitysta-puusta-tukiohjelma Puutuoteteollisuus…

Kuhmon Puinen sote-asema -hanke valittiin Puurakentamisen Vauhdittajaryhmään

Puurakentamisen Vauhdittajaryhmä on Ympäristöministeriön ja Motiva Oy:n hanke jonka tarkoituksena on madaltaa kynnystä puurakentamiseen. Vauhdittajaryhmä kokoontuu kuukausittain ja hanke kestää tammikuuhun 2022. Mukana on Kuhmon lisäksi 10 muuta kuntaa. Ryhmässä käsitellään yhteiseksi koettuja haasteita mm. puurakentamisen kustannusten ja määräysten osalta.

Kuhmon puinen sote-asema -hanke on käynnistynyt

Puisen sote-asema -hankkeen kehitystyö on lähtenyt käyntiin joulukuussa. Hanke on saanut avustusta Ympäristöministeriöltä ja hankkeen tarkoituksena on luoda hankintajärjestelmä, joka edesauttaa puurakennusten tilaamista ja on käytettävissä myös muihin Suomen kuntiin.

Kuhmon puinen sote-asema

Kuhmon kaupungille on myönnetty harkinnanvarainen valtionavustus ympäristöministeriön Puurakentamisen ohjelman (2016 - 2022) Kasvua ja kehitystä –puusta tukiohjelmasta.