Tiedote: Tervetuloa kirjastoon -hanke madalsi kirjaston käytön kynnystä


Helmikuussa 2023 alkanut Tervetuloa kirjastoon – kohdennettuja kirjastopalveluita työllisyyspalveluiden asiakkaille -hanke on päättynyt. Hankkeen tarkoituksena oli esitellä kuhmolaisia työllisyyden palvelualueen asiakkaille kirjaston palveluita sekä edistää heidän lukutaitojaan ja -harrastusta.

Hankkeen aikana järjestettiin sekä ryhmä- että yksitäisiä tapaamisia. Erilaisia lukemisen tapoja sekä kirjaston palveluita esiteltiin monipuolisesti. Tapaamisten ohjelma suunniteltiin yhteistyökumppaneilta saatujen tietojen sekä osallistuneiden omien tarpeiden ja mielenkiinnonkohteiden pohjalta.

 

Hankkeen ansiosta kirjaston käyttö madaltui sellaisten osallistujien joukossa, joille kirjasto tuntui vieraalta eivätkä palvelut olleet aikaisemmin tuttuja. Toisaalta mielikuva kaikille tarkoitetusta kirjastosta lisääntyi kohderyhmässä.  ”Olen erityisen iloinen siitä, että tavoitimme myös heitä, jotka eivät ennestään käyttäneet kirjastoa aktiivisesti”, Kirjasto- ja kulttuuripäällikkö Hanne Heikkinen toteaa.

 

Heikkisen mukaan kirjasto sai myös arvokasta kokemusta siitä, miten aikuisryhmiä voi osallistaa kirjastopalveluiden suunnitteluun.

Kehitettyjä välineitä ja toimintamalleja voidaan jatkossa hyödyntää myös laajemmin aikuisten kirjastotyössä. Esimerkiksi aikuisten tarinatuokioita, kirjaston Novellikoukusta tuttua ääneen lukua aikuisille, aiotaan laajentaa myös muille aikuisryhmille hankkeesta saatujen tulosten perusteella. Lisäksi hankkeen aikana vahvistunutta yhteistyötä hankekumppaneiden kanssa jatketaan.

 

Kuhmon kaupunginkirjasto toteutti Tervetuloa kirjastoon – kohdennettuja kirjastopalveluita työllisyyspalveluiden asiakkaille -hankkeen yhteistyössä Työllisyyden edistämisen palvelualueen, Tahko-hallin työllistämisprojektin, Kuhmon Työvire ry:n, Ankkuri-valmennuksen, Etsivän nuorisotyön ja Piilolankankaan Lähiötuvan sekä Opinnollistamisella osaamista Kainuuseen -hankkeen kanssa.

 

Lisäkysymyksissä olethan yhteydessä:

Kirjasto- ja kulttuuripäällikkö Hanne Heikkinen

hanne.heikkinen@kuhmo.fi

Puh. 0401563640

 

Kirjastonhoitaja/ Hanketyöntekijä Sanna Nissinen

sanna.nissinen@kuhmo.fi

Puh. 044 7255 388