Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunta

Tietotekniikkapalvelut ja -laitteet,
Kokkovaarantie 1063

88760

Iivantiira

040 0404 555

Yleishyödyllisesti ja voittoa tavoittelemattomasti toimiva osuuskunta edistää Kuhmon harvaan asutun maaseudun asukkaiden hyvinvointia ja yritysten toimintaedellytyksiä.

Kyläverkko-osuuskunta rakentaa ja ylläpitää kestävän kehityksen vaatimukset täyttävää valokuituverkkoa ja sen varassa toimivia tietoliikenneliittymiä, tavoitteena edistää tietoyhteiskunnan rakentumista.

Muuttuneissa olosuhteissa osuuskunta on myös ottanut tehtäväkseen edistää taajaman asukkaiden tietoliikennetarpeita, osuuskuntalain ja Maaseutuohjelman määräysten mukaisesti.

Philip Donner