Lentiiran kyläyhdistys ry

Kyläyhdistys,
Lentiirantie 4255

88930

Lentiira

Puheenjohtaja Matti Pesonen

045 8411630, mppesonen@gmail.com

Sihteeri Tauno Harinen

040 5483245, tauno.harinen@gmail.com