Terveysaseman seudun asemakaavan muutos

Vireille tulo kuulutus 1.7.2022

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.7.2022

Suunnittelun tarkoitus ja tavoitteet

Asemakaavatyössä tutkitaan alueen tulevaa käyttöä huomioiden kaupunkikuvalliset ja maisemalliset näkökulmat, alueen rakennettavuus, virkistysreittien, puistoalueiden ja pysäköinnin tarpeet ja sijainnit sekä alueella olevien toimijoiden tarpeet ja tavoitteet. Tavoitteena on Lammasjärven ranta-alueen kehittäminen kaikkien kaupunkilaisten käytössä olevana yhteisenä ”olohuoneena”. Rannassa kulkeva reitti yhdistetään Kontion koulun alueen rantareittiin. Suunnittelutyössä huomioidaan keskeisen alueen kulttuuriympäristö-, maisema- ja luontoarvot.