Terveysaseman seudun asemakaavan muutos

Vireille tulo kuulutus 1.7.2022

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.7.2022

Suunnittelun tarkoitus ja tavoitteet

Asemakaavassa tutkitaan alueen rakentamista huomioiden kaupunkikuvalliset ja maisemalliset näkökulmat, alueen rakennettavuus, virkistysreittien, puistoalueiden ja pysäköinnin tarpeet ja sijainnit sekä alueella olevien toimijoiden tarpeet ja tavoitteet. Tavoitteena on Lammasjärven ranta-alueen kehittäminen kaikkien kaupunkilaisten käytössä olevana virkistysalueena. Rannassa kulkeva reitti yhdistetään Kontion koulun alueen rantareittiin. Suunnitteluissa otetaan huomioon ympäristössä sijaitsevat arvorakennukset, kuten Kuhmon kirkko. Kaupunginvaltuusto on tehnyt päätöksen uuden terveysaseman sijoittamisesta alueelle.