Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely

Kuhmon kaupunki toteuttaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyn, jossa selvitetään kuhmolaisten mielipiteitä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumisesta Kuhmossa. Lisäksi kartoitetaan kuntalaisten kokemuksia Kuhmon kaupungin palveluista; kuinka palveluita tulisi kehittää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta.

Tuloksia hyödynnetään kaupungin valmisteilla olevan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman teossa sekä kuntalaisille tarjottavien palvelujen kehittämisessä.

Kyselyyn pääset vastaamaan täällä.

Kyselyyn voi vastata myös paperisella lomakkeella kaupungintalon infopisteessä sekä kirjastolla.

Kyselyyn voi vastata 30.6.2023 asti.