Maisemalupatyöhakemus

HAKEMUS: Maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukainen maisematyölupahakemus

HAKIJA: Kuhmon kaupunki, Kiinteistö Oy Kuhmon Terva-asunnot ja Kuhmon
Yritysampo Oy.

TOIMENPIDE: Kuhmon kaupunki suorittaa kevät talven 2020 aikana harvennushakkuita ja
yksittäisten puiden poistoa Akonlahden alueella.

Toimenpidettä varten laadittu maisematyölupahakemus on nähtävänä kaupungin internetsivuilla
www.kuhmo.fi/kaavat ja kaupungintalolla 4.2.-17.2.2020 välisen ajan.
Naapureille ja muille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin toimenpiteet
saattavat huomattavasti vaikuttaa, varataan tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen.

Muistutukset on toimitettava rakennusvalvontaan osoitteella Kuhmon kaupunki,
rakennusvalvonta, PL 15, 88901 KUHMO tai kirjaamo@kuhmo.fi ennen nähtävänä
oloajan päättymistä.

Lisätietoa asiasta antaa Janne Myllylä puh 044 7255 284.

Kuhmossa 4.2.2020

Kuhmon kaupungin rakennusvalvonta