Kuntavaalit 2021

VALTUUTETTUJEN MÄÄRÄ

Kuhmon kaupungin keskusvaalilautakunta ilmoittaa, että huhtikuun 18. päivänä 2021 toimitettavissa kuntavaaleissa Kuhmon kaupunginvaltuustoon valitaan 1.6.2021 alkavaksi toimikaudeksi kaksikymmentäseitsemän (27) valtuutettua.

 

EHDOKASHAKEMUSTEN JÄTTÄMINEN

Vaalilain mukaiset puolueiden ja valitsijayhdistysten ehdokaslistojen julkaisemista koskevat hakemukset sekä vaaliliittojen ja yhteislistojen muodostamista koskevat ilmoitukset on annettava kaupungin keskus­vaalilautakunnalle viimeistään maaliskuun 9. päivänä ennen kello 16.00.

Edellä mainittuja vaaliasiakirjoja vastaanottaa kaupunginvirastossa (Kainuuntie 82) viraston aukioloaikoina arkistonhoitaja. Maaliskuun 9. päivänä keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja ja arkistonhoitaja ottavat vastaan em. asiakirjoja klo 14:00 – 16:00 nh. Koskessa (valtuustosali).

Samalla ilmoitetaan, että vaalilain 38 §:n mukaiset hakemus­ten mahdolliset oikaisut ja täydennykset on jätettävä keskusvaalilauta­kunnalle viimeistään 17. päivänä maaliskuuta 2021 ennen kello 16.00.

Vaalilain 40 §:n 2 mom. mukainen ehdokashakemuksen peruutus on kirjallisesti tehtävä viimeistään 18. päivänä maaliskuuta 2021 ennen kello 12.00.

Jos määräpäivä, joka on säädetty tai määrätty muuta kuin vaalipäivän äänestystä, ennakkoäänestyksen aloittamista tai lopettamista, vaaleja toimittamatta valittavien valtuutettujen valituksi julistamista tai vaali­en tuloksien vahvistamista varten, sattuu pyhäpäiväksi tai arkilauan­taiksi taikka juhannus- tai jouluaatoksi, pidetään seuraavaa arkipäivää määräpäivänä.

 

Kuhmossa 16. päivänä helmikuuta 2021

KUHMON KAUPUNGIN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Paavo Mäntymäki                                       Juhana Juntunen
puheenjohtaja                                            sihteeri