Korjausavustukset

Korjausavustukset

Korjausavustusten käsittely on siirtynyt Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle (ARA). Kaikilla avustuksilla on jatkuva hakuaika ja hakemukset toimitetaan ARAan.
Uuden korjausavustuslain myötä avustuksia ovat:
  • korjausavustus ikääntyneiden ja vammaisten asuntoihin
  • avustus jälkiasennushissin rakentamiseen
  • esteettömyysavustus
Ikääntyneiden ja vammaisten avustusten saamisen edellytyksenä on, että ruokakunnan bruttotulot eivät ylitä valtioneuvoston asettamia tulorajoja. Avustusten myöntämiseen vaikuttaa myös hakijaruokakunnan varallisuus.
Energia-avustuksia ei myönnetä.