Eduskuntavaalit 2023

Suomen perustuslain mukaan valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontuva eduskunta. Kansanedustajat valitaan joka neljäs vuosi toimitettavilla välittömillä, suhteellisilla ja salaisilla vaaleilla. Eduskuntavaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset.

Kuva: www.vaalit.fi

VARSINAINEN VAALITOIMITUS 2.4.2023

Digi- ja väestötietovirasto huolehtii siitä, että äänioikeutettujen ilmoituskortit lähetetään viimeistään 24. päivänä ennen vaalipäivää niille äänioikeutetuille, joiden osoite on tiedossa. Ilmoituskortti pyydetään säilyttämään ja esittämään äänestyspaikalla äänestyksen jouduttamiseksi. Ilmoituskortin puuttu­minen ei kuitenkaan estä äänioikeutettua äänestämästä.

Varsinainen vaalitoimitus suoritetaan sunnuntaina 2.4.2023 eri äänestysalueilla seuraavissa paikoissa:

  • 001 HIETAPERÄN ÄÄNESTYSALUE: Hietaperän koulu, Pohjoispuolentie 2091
  • 002 IIVANTIIRAN ÄÄNESTYSALUE: Iivantiiran entinen koulu, Kekkostie 4264
  • 003 LENTIIRAN ÄÄNESTYSALUE: Lentiiran entinen koulu, Lentiirantie 4255
  • 004 KORPISALMI-SAARIKOSKEN ÄÄNESTYSALUE: Kuhmo-talo, Koulukatu 1

Äänestystoimitus alkaa vaalipäivänä kello 9.00 ja jatkuu yhtäjaksoisesti kello 20.00 asti.

Varsinaisena vaalipäivänä sunnuntaina 2.4.2023 voi äänestää vain ilmoituskorttiin merkityssä äänestyspaikassa.

Lisätietoa eduskuntavaaleista löydät vaalit.fi-sivuilta

***

EDUSKUNTAVAALIEN 2023 ENNAKKO-, KOTI- JA LAITOSÄÄNESTYS KUHMOSSA

Digi- ja väestötietovirasto huolehtii siitä, että äänioikeutettujen ilmoituskortit lähetetään viimeistään 24. päivänä ennen vaalipäivää niille äänioikeutetuille, joiden osoite on tiedossa. Ilmoituskortti pyydetään säilyttämään ja esittämään ennakkoäänestyspaikalla äänestyksen jouduttamiseksi. Ilmoituskortin puuttuminen ei kuitenkaan estä äänioikeutettua äänestämästä.

ENNAKKOÄÄNESTYS

Äänioikeutettu saa valintansa mukaan äänestää joko ennakkoon tai vaalipäivänä. Vaaleissa äänioikeutettu voi äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa.

Ennakkoäänestyspaikka Kuhmossa:

Kuhmo-talo, Koulukatu 1, 88900 KUHMO

  • KE 22.3. – PE 24.3.2023 klo 9:00 – 18:00
  • LA 25.3. – SU 26.3.2023 klo 10:00 – 15:00
  • MA 27.3. – TI 28.3.2023 klo 9:00 – 20:00

Ennakkoäänestyspaikassa on mahdollista asioida pyörätuolia käyttäen.

KIERTÄVÄ ENNAKKOÄÄNESTYS:

Kiertävä ennakkoäänestys hoidetaan vuoden 2023 eduskuntavaalien ennakkoäänestyksessä Kuhmon kaupungissa kirjastoauton sijaan matkailuautolla.

Keskiviikko 22.3.

09.00 – 09.30 Hukkajärventie, Haukelantienhaara
10.00 -10.30 Hyvinvointi Sampo, Väinämöinen 2
11.30 -12.30 Linja-autoasema, Koulukatu
12.30 -13.00 Lepokynnäs, Virkatie 2

Torstai 23.3.

09.00 – 09.30 Lentuan koulu, Ohtolantie 27
10.00 -10.45 Lentiiran entinen koulu, Lentiirantie 4255
11.15 – 11.45 Vartius, Rajakontti, Liekinvaarantie 988
12.15 – 12.45 Lentiirantie, Kuumuntienristeys
13.15 – 13.45 Iivantiiran rivitalo, Kekkostie 4263

Perjantai 24.3.

09.00 – 09.30 Koskenmäen entinen kauppa, Hyrynsalmentie 1685
10.00 – 10.30 Härmänkylän entinen koulu, Vesiläntie 11
11.00 – 11.30 Kuusamonkylä, entinen kauppa, Kostamustie 2149
12.00 – 12.30 Niva, Nivantie 385
13.00 – 13.30 Sinisukka, Nuottarannantie 13

Maanantai 27.3.

09.00 – 09.30 Rasti, Nurmestie, Lieksantienhaara
09.45 – 10.15 Lauvus, rivitalo, Lauvuksentie 4
11.00 – 11.30 Katerma, Metsälä, Heinälahdentie 25
11.45 – 12.15 Palokartano, Sotkamontie 1451

Ennakkoäänestyksessä äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään.

Jos äänestäjällä ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, hänellä on oikeus saada poliisilta maksutta väliaikainen henkilökortti äänestämistä varten.

KOTIÄÄNESTYS

Henkilö, jonka kyky liikkua ja toimia on vaikean vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Kotiäänestys voi tapahtua vain siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikuntalaissa tarkoitetuksi kotikunnakseen.

Henkilön, joka tahtoo Kuhmon kaupungissa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoittauduttava joko kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 21.3.2023 ennen kello 16:00. Ilmoittautumislomakkeita saa kaupunginvirastosta, osoite: Kainuuntie 82.

Ilmoittautua voi soittamalla numeroihin 044 725 5302 tai 044 725 5282.

Kirjalliset ilmoittautumiset toimitetaan keskusvaalilautakunnalle os. kaupunginvirasto, PL 15 88901 KUHMO. Määräajan jälkeen tulleita ilmoittautumisia ei voida ottaa huomioon.

LAITOSÄÄNESTYS

Ennakkoäänestyksen toimittamisesta Kuhmon terveyskeskussairaalassa, Hoitokoti Honkalinnassa, Hyvinvointi Sammossa (entinen Kalevalan kuntoutuskoti) sekä Pallotuvalla ilmoitetaan kussakin laitoksessa erikseen. Varsinaisesta vaalitoimituksesta ilmoitetaan erikseen.