Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely – osalllistu


Kuhmon kaupunki toteuttaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyn, jossa selvitetään kuhmolaisten mielipiteitä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumisesta Kuhmossa. Lisäksi kartoitetaan kuntalaisten kokemuksia Kuhmon kaupungin palveluista. 

Tuloksia hyödynnetään kaupungin valmisteilla olevan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman teossa sekä kuntalaisille tarjottavien palvelujen kehittämisessä.

Tervetuloa linkistä osallistumaan:

https://link.webropol.com/s/tasaarvojayhdenvertaisuuskysely2023