Rajaseudun kunnat tiivistävät yhteistyötään


Hankekokonaisuudella tavoitellaan ennakoivaa varautumista ja ylimaakunnallisten toimintamallien rakentamista

Itärajan kunnat Kiteeltä Savukoskelle ovat käynnistäneet kaksivuotisen hankkeen “Vaikuttavampaa yhteistyötä rajakaupungeissa ja –kunnissa”, jonka tavoitteena on parantaa rajaseudun kaupunkien ja kuntien yhteistyötä. Suomen ja Venäjän rajan virallinen pituus on 1 343 kilometriä, josta hankealue Suomen ja EU:n itärajalla kattaa yli 1000 kilometriä.

Hankkeessa mukana olevat kaupungit ja kunnat haluavat itärajan paremmin esiin niin aluekehittämisen painotuksissa kuin esimerkiksi tuulivoimaan liittyvässä keskustelussa. Rajaseudun kaupungit ja kunnat haluavat vastata yhteistyöllä myös entistä parempaan ennakointiin ja varautumiseen muuttuvassa maailmassa.

– Rajaseutujen kuntien yhteinen kehittämishanke täyttää merkittävän aukon alueellisessa kehittämistyössä. Geopoliittisen muutoksen vuoksi itäisen Suomen ja erityisesti rajaseudun elinvoimaisuudella ja kehityksellä on koko maan turvallisuuden näkökulmasta entistä suurempi merkitys. Rajamaakunnat ja -kunnat ovat taloudellisesti kärsineet eniten Venäjän rajan sulkeutumisesta. Tuulivoiman rakentamisen rajoitukset kohdistuvat samoin itärajan tuntumaan. Hanke on ajankohtainen hallitusohjelman toteuttamisen kannalta: itäisen Suomen vision pohjalta tapahtuvan kehittämisen jatkaminen on kirjattu hallituksen ohjelmaan”, sanoo Kainuun liiton maakuntajohtaja Pentti Malinen.

Hankekokonaisuuden hallintokaupunkina toimii Kuhmo, rahoittajana (AKKE) on Kainuun liitto. Kuhmon kaupunginjohtaja Juhana Juntunen on huolissaan investointien keskittymisestä.

– Teollisuuden investoinnit keskittyvät alueille, joilla on saatavilla puhdasta energiaa. Itä-Suomi uhkaa jäädä vaille näitä investointeja, mikäli tuulivoiman rakentaminen Itä-Suomeen ei ole mahdollista. Itäisen Suomen sähkön kantaverkkoja on vahvistettava, jotta puhdasta energiaa voidaan tuottaa valtakunnan verkkoon. Itäisen Suomen tuulivoimarakentamisen mahdollistaminen on tärkeää valtakunnallisesti myös voimaloiden hajauttamisen kannalta, Juntunen sanoo.

Juntusen mukaan itäisen Suomen tuulivoimakysymykseen on tosin löydetty alustavia keinoja selvitysmies Arto Rädyn viime keväänä valmistuneessa raportissa vaarantamatta puolustusvoimien tutkavalvontaa.
– Itä-Suomen elinvoimaisuudesta on pidettävä huolta myös turvallisuuden näkökulmasta. Huolehtimalla rajakuntien elinvoimaisuudesta vaikutetaan myös kokonaisturvallisuuteen – asukkaista tyhjilleen jäävät alueet olisivat suuri riski myös turvallisuudelle. Asuttu raja on turvallisin raja, jatkaa kaupunginjohtaja Juhana Juntunen.

Kaupunginjohtaja Juntunen toteaa edelleen, että Nato-liittolaisuus voi lisäksi avata uusia elinvoimaisuuden kehittämisen mahdollisuuksia rajaseutujen kunnille

Rajaseudun yhteistyöhankkeella halutaan aktivoida myös yrityksiä mukaan yhteisiin ylimaakunnallisiin EU-hankehakuihin. Kahden vuoden aikana tehdään lisäksi sivistystoimialan sekä oppilaitosten ja yritysten yhteistyökokeiluja.

Muut hankkeen yhteistyökunnat ovat Savukoski, Salla, Kuusamo, Suomussalmi, Kuhmo, Lieksa, Ilomantsi, Tohmajärvi ja Kitee. Hankkeeseen voi liittyä vielä muita kuntia.

 

KUNTA – Asukkaat 2021 –  kust. yht. – kuntaosuus 20% per vuosi – valtion rahoitus 80%

Kuusamo          15 165              74965 euroa    14993                7496                  59972

Lieksa                10 543              52117                10423                5212                  41693

Kuhmo              7 928                 39190                7838                  3919                  31352

Suomussalmi   7 508                 37114                7423                  3711                  29691

Kitee                  9 877                 48825                9765                  4882                  39060

Tohmajärvi      4 241                 20964                4193                  2096                  16771

Ilomantsi          4 643                 22952                4590                  2295                  18361

Salla                   3 416                 16886                3377                  1689                  13509

Savukoski         1 009                 4988                  998                    499                    3990

64 330               318000             63600                31800                254400

Hankkeen kesto on kaksi vuotta ja se päättyy elokuussa 2025. Hankepäälliköksi kaksivuotiseen projektiin on valittu FM Sari Sirkkiä. Hankkeeseen palkataan vielä myöhemmin tänä syksynä hankesuunnittelija.

Lisätietoja:
Juhana Juntunen, kaupunginjohtaja, Kuhmo p. 044 7255 222