Kuhmon kaupunki kehittää maastopyöräilyverkostoa


 

Kuhmon kaupunki on saanut hankerahoitusta maastopyöräilyverkoston kehittämiseksi. Viime kesänä kehittämistyöt aloitettiin keskustan tuntumassa olevan Kalevalan alueen ja kaupungin urheilukeskuksen välisen yhteyden rakentamisella ympärivuotisesti liikuttavaksi. Paikalliset löysivätkin yhdysreitin jo viime syksynä.

Viikolla 15 aloitetaan Hepokankaan lenkin (n. 9km ympyräreitti) parannustyöt kuljettamalla rakennusmateriaalia reitin varrelle. Reitillä puretaan entisiä kunnostuksen tarpeessa olevia pitkoksia reitin länsilaidalla ja korvataan ne 1,5-2 metriä leveänä sorapintaisena polkuna. Itäpuolen osuus toteutetaan leventämällä nykyistä pitkospuurakennetta. Jo vaellusreittinä käytössä olevaa lenkkiä kohentamalla saadaan reitti palvelemaan myös maastopyöräilyä.

Kolmantena kohteena on Jämäksen vanhan rajavartioaseman lähimaastossa olevan valmiin retkeilypoluston opasviitoituksen rakentaminen. Kaikki yllä mainitut maastopyöräilyreitit toimivat myös retkeilypolkuna kesäisin.

Kuhmossa on valtakunnallisen trendin mukaisesti maastopyöräilymatkailu lisääntymässä ja tätä varten on tarpeellista parantaa olemassa olevaa infraa vastaamaan kysyntää. Reittien varrella on olemassa olevia nuotio- ja taukopaikkoja, jotka palvelevat reittien käyttäjiä. Suunnitellut kohteet soveltuvat hyvin päiväretkeilyyn ja lähialueeseen tutustumiseen. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 112 000 euroa ja tukea tähän maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investointiin ELY-keskukselta on saatu 71 000 euroa.

Lisätietoja
Uhlbäck Tero
kunnossapitopäällikkö
Puh. 044 7255 263
tero.uhlback@kuhmo.fi