Kuhmo, Hyrynsalmi, Ristijärvi ja Kainuun hyvinvointialue kilpailuttavat ateria- ja puhtauspalvelut  


Kainuun hyvinvointialueen sekä Kuhmon, Hyrynsalmen ja Ristijärven yhteinen ateria- ja puhtaanapitopalveluiden kilpailutus käynnistyy 8.8. julkaistavalla tarjouspyynnöllä.  

Kainuun hyvinvointialue joutui kilpailuttamaan palvelunsa hyvinvointialueuudistuksen vuoksi ja kutsui Kainuun kunnat mukaan yhteiskilpailutukseen. Kuhmon kaupunginhallitus päätti yhteiskilpailutukseen osallistumisesta kokouksessaan 27.6.2023. Perusteluna kilpailutukseen osallistumiselle on erityisesti se, että Kuhmon kaupungille on tärkeää säilyttää työpaikat Kuhmossa ja hyödyntää Tuupalan keskuskeittiön kapasiteetti. 

Tarjouspyyntöä on valmisteltu Damico Oy:n konsultoimana yhdessä kilpailutukseen osallistuvien kuntien ja Kainuun hyvinvointialueen kanssa. Työtä on tehty operatiivisessa ryhmässä ja ohjausryhmässä, joissa molemmissa on ollut Kuhmon kaupungin edustus. Kuhmosta valmisteluun ovat osallistuneet kaupunginjohtaja Juhana Juntunen, hallinnon erityisasiantuntija Eija Jansson, sivistystoimenjohtaja Eila Vilén, puhtaus- ja ateriapalvelupäällikkö Päivi Kyllönen ja ruokapalveluvastaava Jenny Myllykangas. Työryhmissä on ollut myös pääluottamusmiesten edustus. 

Ateria- ja puhtauspalvelut kilpailutetaan yhdessä, eli yksi vastuutaho tuottaa molemmat palvelut. Toimijoilta edellytetään aiempaa kokemusta vastaavista palveluista.  

Kilpailutuksen jälkeen henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksella palveluntuottajalle ja omien aterioiden lisäksi hyvinvointialueelle tuotettavien aterioiden valmistus säilyy Kuhmossa. Liikkeenluovutuksessa henkilöstön työsuhde-edut säilyvät nyt voimassa olevan työehtosopimuskauden loppuun saakka.  

Palveluntuottajan edellytetään etenkin ensimmäisen toimintavuoden aikana seuraavan henkilöstön työtyytyväisyyttä ja esittelevän tulokset tilaajalle. Palvelun laatua varmistavat palvelukuvaukset, joita palveluntuottajan tulee noudattaa. 

Tarjouspyynnöt julkaistaan 8. elokuuta ja tarjousten jättöaikaa on 26. syyskuuta saakka. Palvelujen siirron uusille toimijoille on arvioitu tapahtuvan helmikuussa 2024. 

 

Lisätietoja 

 

Kuhmon kaupunki
Eija Jansson
hallinnon erityisasiantuntija
044 7255 223