Aurinkovoimalapuiston aiesopimus päätöksentekoon


Kuhmon kaupunginhallituksen 7.11.2023 pidettävään kokoukseen tuodaan aiesopimuksen hyväksyminen, joka mahdollistaa kokonaisteholtaan suurimmillaan noin 10 MW:n kokoisen aurinkovoimapuistohankkeen tarkemman selvittämisen ja mahdollisen rakentamisen. Aiesopimuksen voimassaolon aikana selviää, onko aurinkovoimalapuisto Kuhmoon taloudellisesti kannattava investointi.

Aiesopimuksella Skarta Energy Oy ja Kuhmon kaupunki sopivat niistä periaatteista, joilla kaupunki antaa Skarta Energy Oy:lle mahdollisuuden varata noin 10 hehtaarin suuruisen maa-alueen rakenteilla oleva Mäntymäen yrityspuiston vierestä. Mahdollinen aurinkovoimalapuisto sijoittuisi entisen raviradan alueelle sekä raviradan kyljessä sijaitsevalle isohkolle hakatulle aukiolle.

Aurinkovoimalapuisto tuottaisi puhdasta aurinkoenergiaa, mikä auttaisi vähentämään riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja vähentäisi kasvihuonekaasupäästöjä. Tämä edistäisi ympäristön suojelua ja auttaisi torjumaan ilmastonmuutosta.

Rakenteilla olevaan Mäntymäen yrityspuistoon sijoittuvat yritykset voisivat hyödyntää edullista aurinkovoimaa. Hanke edistäisi uusiutuvan energian ja edullisen sähkön saatavuutta Kuhmossa. Investointihanke vahvistaisi paikallista huoltovarmuutta ja edistää kestävää energiantuotantoa.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Heikki Huotarin mukaan tuulivoimanpuistojen saaminen itärajan kuntiin näyttää haasteelliselta. Tämä johtuu tutkavalvonnasta sekä suojelualueista.
– Aurinkovoimalapuisto toisi tulleessaan kaupungille kiinteistöverotuottoja sekä maanvuokratuottoja, toteaa Huotari.

Kansanedustaja Mikko Polvisen mukaan aurinkovoimapuiston investoinnin saaminen Kuhmoon olisi toivottu avaus edistää uusiutuvaa energiaa alueellisena ratkaisuna Itärajalla, jossa tuulivoiman rakentaminen on estetty.

-Hajautettu energiantuotanto lisää kriisinkestävyyttä ja toisi euroja kuntaamme. Toivon hankkeelle onnea ja teemme kaikkemme sen onnistumiseksi, toteaa Polvinen.

Kansanedustaja Tuomas Kettusen mukaan Itä-Suomi tarvitsee investointeja. Kauniit puheet Itä-Suomen kehittämisestä on nyt muutettava sanoista konkreettisiksi teoiksi, toteaa Kettunen.

Kuhmon kaupunginjohtaja Juhana Juntunen toteaa, että aurinkovoimalapuiston mahdollinen rakentaminen heijastaa Kuhmon sitoutumista kestävään kehitykseen. Kestävät energiaratkaisut ovat olennainen osa tulevaisuuden energiainfrastruktuuria.

– Kuhmon kaupunki ei toimi hankkeessa investorina. Kaupungin roolina on alueen kaavamuutos, luvitus sekä maanvuokraus, toteaa kaupunginjohtaja Juhana Juntunen.

Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Juhana Juntunen puh. 044 725 5222 ja juhana.juntunen@kuhmo.fi