Kuhmon teknisen lautakunnan kokous

Teknisen lautakunnan kokous pidetään kaupungintalolla, kokoushuone Joki + etäkokouksena 20.5.2021 klo 16.00 alkaen.   Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä www.kuhmo.fi 21.5.2021 alkaen. Teknisen lautakunnan kokouksen esityslista ja kuulutus on julkipantu Kuhmon kaupungin verkkosivuille 12.5.2021 Kuhmossa 12.5.2021 Tekninen lautakunta

Tukesin Varauspäätös VA2021:0001 Kuulutus

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 6.5.2021 hyväksynyt Magnus Minerals Oy:n varausilmoituksen, Suomussalmi, Hyrynsalmi, Kuhmo alueella.

keskusvaalilautakunnan kokous 10.5.2021

Kuhmon kaupungin keskusvaalilautakunnan kokous pidetään 10.5.2021 klo 9:00 alkaen.   Kuhmossa 5.5.2021   Kuhmon kaupungin keskusvaalilautakunta

Ehdokaslistojen yhdistelmä kuntavaaleja 2021 varten

Kuhmon kaupungin keskusvaalilautakunta ilmoittaa, että Kuhmon kaupungissa 13.6.2021 toimitettavia kuntavaaleja varten laadittu ehdokaslistojen yhdistelmä on nähtävänä Kuhmon kaupungin internetsivuilla www.kuhmo.fi/kuntavaalit 2021 sekä kaupungintalon virallisella ilmoitustaululla 17.5.2021 alkaen. Yhdistelmää on saatavana myös paperiversiona kaupungintalon neuvonnasta viraston aukioloaikoina osoitteessa Kainuuntie 82. Kuhmossa 4. päivänä…