Teknisen lautakunnan kokous

pidetään 26.4.2018. Kokouksen pöytäkirja nähtävänä www.kuhmo.fi 2.5.2018 alkaen. Teknisen lautakunnan esityslista on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitusosioon kaupungin verkkosivulle 20.4.2018.  

Kuhmon kaupunginhallituksen kokous

pidetään kaupungintalolla kokoushuone Joessa 16.4.2018 klo 09:00 alkaen. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja nähtävänä www.kuhmo.fi 17.4.2018 alkaen. Kaupunginhallituksen esityslista on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitusosioon kaupungin verkkosivuille 11.4.2018.

Jämäksen paineviemärin vesistöalitusten rakentaminen

KUULUTUS Jämäksen paineviemärin vesistöalitusten rakentaminen aiheuttaa häiriöitä jäällä liikkumiseen Kuhmon kaupungissa Ontojärven Jämäslahdella jätevedenpuhdistamon ranta-alueen ja Korkeaniemen välisellä järvialueella. Putken suunniteltu sijoittuminen on esitetty karttaliitteessä. Vesistöön asennetaan paineviemäri, putkiasennuksen pituus on noin 400 metriä. Putket vedetään suunnitellulle sijoituspaikalle kokonaisena putkiosuutena…