Kuulutus Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 27.11.2020 hyväksynyt seuraavan varausilmoituksen:

Varaaja: Sotkamo Silver Oy
Lupatunnus: VA2020:0052
Varausalueen sijainti: Kuhmo
Varauksen voimassaolo päättyy: 10.9.2022

Kuulutus ELY-keskus

Kuulutus KL 54§ mukaisesta onki, - pilkki- ja viehekiellosta, Metsähallituksen vapalupa-alueet, Pohjois-Pohjanmaa-Kainuu

Kuulutus

kaavan voimaantulo 20.11.2020

Kuulutus

KUULUTUS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 §:N MUKAISESTA ILMOITUKSESTA KOSKIEN TILAPÄISTÄ MELUA JA TÄRINÄÄ AIHEUTTAVAA TOIMINTAA

Kuulutus

KUULUTUS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 §:N MUKAISESTA ILMOITUKSESTA KOSKIEN TILAPÄISTÄ MELUA JA TÄRINÄÄ AIHEUTTAVAA TOIMINTAA

Kuhmon kaupunginhallituksen kokous 27.10.2020

Kuhmon kaupunginhallituksen kokous 27.10.2020 Kuhmon kaupunginhallituksen kokous pidetään kaupungintalolla nh. Joessa + sähköisenä etäkokouksena 27.10.2020 klo 14.00 alkaen.   Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä www.kuhmo.fi 28.10.2020 alkaen. Kokouksen esityslista on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitusosioon kaupungin verkkosivuille 23.10.2020.   Kuhmossa 23.10.2020…