Ympäristö- ja työllisyysprojekti 2019

Kuhmon kaupungin toteuttaa myös kuluvana vuonna Green care-henkisen projektin,  Ympäristö- ja työllisyysprojekti 2019:sta. Projektissa työllistettävät henkilöt valitaan Kuhmon kaupungin toimesta, henkilövalinnoissa tehdään yhteistyötä Kainuun TE-hallinnon kanssa. Projektiin työllistettävien henkilöiden osalta kiinnitetään huomiota mm. työllistettävän henkilön työttömyyden kestoon sekä henkilön  avoimille työmarkkinoille työllistymisen todennäköisyyteen.

Projektiin työllistettävien henkilöiden ammatillista osaamista kehitetään työllistymisjakson aikana ja heidän on mahdollista saada tukea ammatillisen osaamisen kehittämiseensä mm. Kuhmon Elinvoimasampo (ELSA)-hankkeen tuottamien palveluiden kautta. Halutessaan Ympäristö- ja työllisyysprojekti 2019:sta voi siis siirtyä ELSA-hankkeen hankeosallistujaksi, jolloin tavoitteena on osaamisen kehittäminen ja palkkatyöhön yritykseen työllistyminen.

Jos olet kiinnostunut ympäristö- ja työllisyysprojektista, ota yhteyttä TE-hallintoon Kainuun välityömarkkinakoordinaattori Anna Heikkiseen p. 0295 039 035.