Työllisyyshankkeet

Työllistämishankkeet ovat merkittävä osa Kuhmon työllisyydenhoitoa.

Parhaillaan Kuhmon kaupungissa on käynnissä kolmivuotinen Kuhmon Elinvoimasampo (ELSA)-ESR-työllistämishanke. Hankkeella on oma kotisivu osoitteessa elsahanke.fi. Hanketta rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Euroopan Sosiaalirahasto yhdessä Kuhmon kaupungin ja Kuhmon Työvire ry:n kanssa.

Kuhmossa 2010-luvun työllisyyshankkeista laajin on ollut Työllisyyden kuntakokeiluhanke (09/2012- 12/2015). Pääministerien Katainen-Stubb hallitusten hallitusohjelmaan sisältyneen kuntakokeilun tarkoituksena oli löytää uusia paikalliseen kumppanuuteen perustuvia työmarkkinoille integroinnin malleja rakennetyöttömyyden alentamiseksi. Kokeilu tarjosi kunnille lisää mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, millä tavoin pitkään työttömänä olleiden palvelut järjestettiin. Kokeilukunnissa työllistymistä edistävät palvelut toteutettiin moniammatillisena sektorirajat ylittävänä yhteistyönä. Keskeistä Työllisyyden kuntakokeilussa oli uusien palvelujen ja toimintamallien kehittäminen sekä käyttöönotto.

Työllisyyden kuntakokeiluhankkeen aikana kokeilukunnissa TE-toimistot ja kunnat arvioivat yhdessä kokeilun kohderyhmään kuuluvien asiakkaiden palvelutarpeet ja osallistuivat palveluprosessin suunnitteluun sekä sen etenemisen seurantaan. Kokeilun piiriin kuuluivat pitkäaikaistyöttömistä ensisijaisesti ne, jotka olivat saaneet työttömyyden perusteella vähintään 500 päivää työttömyysetuutta ja jotka tarvitsivat työvoimapalvelujen lisäksi kuntien järjestämisvastuulla olevia työllistymisedellytyksiä parantavia palveluja. Em. lisäksi kohderyhmään kuului myös yli 12 kuukautta yhtäjaksoisesti työttömänä olleita, joilla on riski syrjäytyä työmarkkinoilta.

Kuhmo kaupunki osallistui Työllisyyden kuntakokeiluun yhdessä Kajaaniin kaupungin kanssa. Työllisyyden kuntakokeilun aikana ja sen seurauksena Kuhmossa juurrutettiin kaupungin omaksi toiminnaksi mm. työttömien työnhakijoiden työhönvalmennus, käynnistettiin työttömien työnhakijoiden terveys- ja eläkeselvittelyt ja perustettiin Kuhmon Työvire ry. Työllisyyden kuntakokeilun aikana Kuhmo otti myös Kainuun ensimmäisenä kuntana käyttöön työllisyydenhoidon kuntalisän, joka Kuhmossa tunnetaan nimellä Kuhmon kaupungin työllistämistuki.