Työhönvalmennus

Työhönvalmennus tarjoaa yksilöllistä ja henkilökohtaista palvelua, jonka tavoitteena on edistää ja tukea asiakkaan työllistymistä. Työhönvalmennuksessa työskennellään asiakaslähtöisesti, asiakkaan lähtökohdista käsin.

Kuhmon kaupunki on järjestänyt työhönvalmennusta kuhmolaisille työnhakijoille vuoden 2013 alusta lähtien. Vuosina 2013 – 2019 Kuhmon kaupungin työhönvalmennuksen asiakkaille on löydetty yli 400 palkkatyösuhdetta. Löydettyihin työsuhteisiin sisältyy toistaiseksi voimassa olevia työsuhteita, määräaikaisia työsuhteita ja oppisopimuksen sisältäviä työsuhteita.

Työhönvalmennus tekee yhteistyötä mm. TE-toimiston, yritysten ja kolmannen sektorin kanssa. Pitkäkestoiset yhteistyösuhteet mahdollistavat työhönvalmennuksen asiakkaiden siirtymisen eteenpäin työllisyyspoluilla. Työhönvalmennuksen asiakkaiden on mahdollista osallistua myös Kuhmon Elinvoimasampo (ELSA)- hankkeeseen.

Mitä työhönvalmennus on?

Työhönvalmennus tarjoaa yksilöllistä ja henkilökohtaista palvelua, jonka tavoitteena on edistää ja tukea asiakkaan työllistymistä. Työhönvalmennuksessa työskennellään asiakaslähtöisesti, asiakkaan lähtökohdista käsin.

Työhönvalmentaja

 • Kartoittaa asiakkaan tilanteen ja tekee yhteistyötä eri toimijoiden kanssa
• Auttaa työnhaussa tai työnhakuun liittyvissä asioissa (hakemukset, CV, haastatteluihin valmentaminen)
• Ohjaa koulutuspalveluihin, jos asiakkaan osaamisessa on kehittämistä (esim. asiakasta kiinnostavaan oppilaitokseen tutustuminen hänen kanssaan)
• Tukee asiakasta ja työnantajaa palkkatukityön tai työkokeilun aikana

Kenelle

Kuhmolaisille työnhakija-asiakkaille, jotka ohjautuvat yksilöllisempään palveluun esim. Kainuun TE-toimistosta. Kainuun työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) asiakkaille työhönvalmennus voi toimia jatkopolkuna
Miten:
• Asiakkaan työllistymistä edistetään ja tuetaan työhönvalmennuksen ja yksilövalmennuksen avulla sekä etsimällä aktiivisesti piilotyöpaikkoja

Mitä työhönvalmennus on -esitteeseen pääset linkistä.