Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta Kuhmossa

Kuhmon kaupunki on tuottanut kuntouttavan työtoiminnan omana palvelunaan vuodesta 2014 lähtien. Kuntouttava työtoiminta on suunnitelmallista, tavoitteellista ja asiakaslähtöistä toimintaa, joka tarjoaa mielekästä tekemistä. Se on joustava tapa katkaista pitkään jatkunut työttömyys. Kuntouttavan työtoiminnan sisältöjä on kehitetty Kuhmossa mm. 09/2016 – 12/2018 ESR-rahoitteisella Hyvä arki-hankkeella, jossa kehitetty paikallinen opinnollistamisen malli on tuonut uusia sisältöjä kuntouttavaan työtoimintaan.

Kuntouttava työtoiminta ei ole muodoltaan palkkatyötä, vaan toimintamuoto jonka tarkoituksena on parantaa henkilön elämänhallintaa ja luoda edellytyksiä työllistymiselle sekä julkisiin työvoimapalveluihin osallistumiselle. Kuntouttavaan työtoimintaan  osallistuva henkilö saa normaalin työttömyysturvan lisäksi yhdeksän euron kulukorvauksen työtoimintapäiviltä. Jos kodin ja työtoimintapaikan välinen matka on yli viisi kilometriä, henkilö voi saada mahdollisesti myös matkakorvauksen.

Työtoimintaan osallistutaan vähintään yhtenä ja enintään neljänä päivänä viikossa, neljästä kahdeksaan tuntia päivässä. Työtoiminnan kesto määritellään yksilöllisesti, mutta minimissään se on kolme kuukautta.

Kuntouttavassa työtoiminnassa asiakas voi työskennellä erilaisissa avustavissa työtehtävissä Kuhmon kaupungilla, seurakunnissa, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteissä, yhdistyksissä sekä valtiolla.
Työtoimintapaikka ei voi olla yksityisessä yrityksessä. Kuntouttavan työtoiminnan tuottamisessa Kuhmossa tehdään läheistä yhteistyötä mm. kaupungin työllisyyspalvelujen, Kainuun TE-toimiston ja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän välillä.

Muutoksia kuntouttavassa työtoiminnassa

1.1.2023 alkaen kuntouttavatyötoiminta siirtyy Kainuun hyvinvointialueen järjestämäksi palveluksi.