Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on suunnitelmallista, tavoitteellista ja asiakaslähtöistä toimintaa, joka tarjoaa mielekästä tekemistä. Se on joustava tapa katkaista pitkään jatkunut työttömyys.

Kuntouttava työtoiminta ei tarjoa palkkatyötä vaan siihen osallistuva henkilö saa normaalin työttömyysturvan lisäksi yhdeksän euron kulukorvauksen työtoimintapäiviltä. Jos kodin ja työtoimintapaikan välinen matka on yli viisi kilometriä, henkilö voi saada mahdollisesti myös matkakorvauksen.

Työtoimintaan osallistutaan vähintään yhtenä ja enintään neljänä päivänä viikossa, neljästä kahdeksaan tuntia päivässä. Työtoiminnan kesto määritellään yksilöllisesti, mutta minimissään se on kolme kuukautta.

Kuntouttavassa työtoiminnassa asiakas voi työskennellä erilaisissa avustavissa työtehtävissä kaupungilla, seurakunnissa, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteissä, yhdistyksissä sekä valtiolla.
Työtoimintapaikka ei voi olla yksityisessä yrityksessä.