Työllisyydenhoito

Kuhmon kaupungissa työllisyydenhoito on ollut oma palvelualueensa vuodesta 2016 alkaen.

Kuhmon kaupungin työllisyydenhoidon palvelualueen tehtävänä on tuottaa palveluja, joilla tuetaan työttömien työnhakijoiden työllistämistä tai muutoin tuetaan työttömien elämäntilanteen hallinnan kehittymistä sekä parannetaan  yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa Kuhmon työllisyyden kehitystä. Työllisyydenhoidon palvelualue tukee toimenpiteillään asiakkaiden työ- ja toimintakyvyn säilymistä ja kehittymistä suotuisaan suuntaan.

Kuhmossa työllisyyttä hoidetaan kiinteässä yhteistyössä työllisyydenhoidon palvelualueen, elinkeinopalvelujen,  kaupungin nuorisotoimen sekä Kuhmon Työvire ry:n välillä.