Kainuulainen satukirja


Kainuun rahasto julkaisee kirjoituskutsun, jossa haetaan uusia satuja, loruja ja lauluja kainuulaisilta kirjoittajilta. Kirjoituskutsu on avoin kaikille.

Tavoitteena on luoda eskari-ikäisille (5-6 vuotiaat) sopiva satu-, loru- ja laulukirja, jota voidaan lukea yhdessä vanhempien ja sisarusten kanssa. Teos lahjoitetaan kaikille Kainuun eskarilaisille. Teokseen tulee 20 uutta kainuulaista satua.

Sadun suosituspituus on 1-3 liuskaa. Osallistua voi korkeintaan kahdella ennen julkaisemattomalla tekstillä tai laululla. Lähettämällä satunsa tai laulunsa tekijä antaa luvan sen julkaisemiseen Kainuulaisessa satukirjassa ja mahdollisesti muilla Kainuun rahaston nimeämillä foorumeilla. Tekstit lähetetään 30.6.2020 mennessä kilpailun tuottajalle/sihteerille Tittamari Marttiselle osoitteeseen tittamari.marttinen@skr.fi

Valmista teosta jaetaan yhdelle ikäluokalle esikoululaisia kaikissa Kainuun kunnissa noin 700-800 kappaletta. Lisäksi teosta voidaan jakaa Kainuun kirjastoihin, neuvoloihin ja järjestöille.

Kirjoittajat ja lausujat saavat lisäksi mahdollisuuden esittää tekstejä eri tilaisuuksissa. Palkkiot tilaisuuksista todetaan erikseen sen mukaan, millaisia tilaisuudet ja satutuokiot ovat. Jokaiselle kirjoittajalle annetaan kaksi tekijänkappaletta ja 200 euron palkkio.

Lisätietoa Suomen kulttuurirahaston nettisivuilta