Lämpölaskutuksen siirtäminen vuokralaisen nimiin poistuu

Kuhmon Lämpöenergia Oy ei tee enää lämpölaskutuksen siirtoa yksityishenkilönä olevan vuokralaisen nimiin, vaan lämpölaskun vastaanottaja on Kuhmon Lämpöenergia Oy:n kanssa sopimussuhteessa oleva kiinteistön omistaja tai omistajan vertainen haltija.

Vesilaskutuksen siirtäminen vuokralaisen nimiin poistuu

Kuhmon kaupungin vesihuoltolaitos ei tee enää vesilaskutuksen siirtoa yksityishenkilönä olevan vuokralaisen nimiin, vaan vesilaskun vastaanottaja on vesihuollon liittymis- ja käyttösopimuksen mukainen vesihuoltolaitoksen kanssa sopimussuhteessa oleva asiakas.