Työllisyyden kuntakokeilu alkaa Kainuussa maaliskuun alussa

Työllisyyden kuntakokeiluissa yhdistetään valtion ja kuntien resurssit työllisyyden edistämiseksi. Kainuusta kokeilussa ovat mukana Kajaani, Sotkamo, Kuhmo, Suomussalmi, Paltamo, Hyrynsalmi ja Ristijärvi.
Työllisyyden kuntakokeilut alkavat 1.3.2021.

Tuoreella työkokemuksella merkitystä työllistymiseen

OECD:n Faces of Joblessness – Towards People-centred Employment Support -tutkimuksen mukaan eräs merkittävimmästä työllistymistä estävistä tekijöistä on tuoreen työkokemuksen puute. Kuhmon kaupungin työllisyyspalvelut vahvistaa asiakkaidensa työllistymismahdollisuuksia kehittämällä heidän osaamistaan, tarjoamalle heille henkilökohtaista tukea sekä etsimällä heille palkkatyömahdollisuuksia. Ennen pysyvämpää työllistymistä…

Yritysrekisteriin syötetty jo 60 yrityksen yhteystiedot – lisää tietoja otetaan vastaan

Kuhmon kaupungin hankkimaan yritysrekisteriin on kevään kuluessa lisätty yritysten tietoja. Noin kuudenkymmenen yrityksen tiedot ovat jo tallennettuina. Rekisteritiedot tulevat julkisiksi kenelle tahansa palveluja tarvitseville. Rekisteriin syötettävien tietojen työstäminen jatkuu edelleen kaupungin toimesta. – Ajatuksena oli, että rekisteri olisi ollut käytettävissä…

Blogi: Kunnan hankinnat ovat elinvoiman perustekijä

Elinkeinojohtaja Soile Holopainen pohtii blogissaan elinvoimatekijöitä:

Yhteiskunnassa käydään laajasti keskustelua maaseudun ja kaupunkien suhteesta. Tässä yleisessä keskustelussa pitää meidän pysyä vahvana ja myönteisenä. Helposti meille maaseudun ihmisille rakentuu luovuttajien ja toivottomien tyyppien identiteetti. Identiteetti, jossa emme edes itse usko tulevaisuuteen ja jopa itse vähättelemme omia vahvuuksiamme ja oman alueemme vahvuuksia.

Opinnollistaminen

Opinnollistamisella tarkoitetaan osaamisen kehittämistä muuten kuin opiskelemalla päätoimisesti oppilaitoksessa. Työtehtäviä voidaan opinnollistaa esimerkiksi palkkatyössä, palkkatuetussa työssä, työkokeilussa tai kuntouttavan työtoiminnan työtoimintajakson aikana. Oppimisympäristö voi olla yhdistyksessä, kunnan organisaatiossa tai paikkakunnan yrityksessä. Oppimisympäristön tunnistamisessa työpaikan toimintaympäristö ja työtehtävät verrataan ammatillisten tutkintojen perusteisiin yhdessä ammatillisen opettajan kanssa. Tämän jälkeen laaditaan oppimisympäristön tunnistamisraportti, joka kertoo yksilöidysti ne tutkinnon osat ja ammattitaitovaatimukset, jotka työympäristössä voidaan osoittaa. Opinnollistamisen avulla osallistuja (työntekijä) saa ammatilliseen tutkintoon pohjautuvaa osaamista, joka tunnistetaan ja dokumentoidaan osaamistodistukseen. Opinnollistamalla saatu osaaminen on mahdollista osoittaa ammatillisessa oppilaitoksessa näytöllä, millä tarkoitetaan tutkinnon osan suorittamista.