Haja-asutusalueen vesihuoltoavustukset

Kuhmon kaupungilta on mahdollista hakea vesihuoltoavustusta haja-asutusalueen kiinteistökohtaisiin vesihuoltohankkeisiin. Avustusta myönnetään maatilan tai asuinkiinteistön vesihuoltohankkeisiin enintään 40 % hyväksytyistä rakentamiskustannuksista, kuitenkin enintään 1.681,88 € taloutta kohti.      

Kaukolämpö

Kuhmon VesiEnergia Oy https://kuhmonvesienergia.fi/ Kaukolämpömittarilukemien ilmoittaminen, Online-palvelu

Vesihuolto

Kuhmon VesiEnergia Oy https://kuhmonvesienergia.fi/ Vesimittarilukemien ilmoittaminen, Online-palvelu

Kaavoitus ja maankäyttö

Kaavoitus- ja mittauspalvelujen toimialueen tehtäviin kuuluu kaupungin maaomaisuuden hallinta, kaavojen valmistaminen, tuottaminen ja valvonta, rakentamisen ja alueiden käytön ohjaaminen ja neuvonta, poikkeamislupien valmistelu, kaavoitusmittausten valvonta, karttojen laadinta, ylläpito ja hyväksyminen, rakennuspaikkojen merkintämittaukset, rakentamisen ja kunnallistekniikan suunnittelun tarvitsemien paikkatietojen tuottaminen ja muut…

Asuinympäristömme

Kuhmo tarjoaa asukkailleen aidon ja puhtaan elinympäristön, jossa peruspalvelut ovat kunnossa.

Rakentaminen

Tavoitteena on kaavoituksen, muun maankäytön sekä rakentamisen kautta luoda toimiva ja viihtyisä kaupunkikuva. Rakentamisen sivustolta löytyy tietoa kaupungin oman toiminnan rakentamisesta sekä rakennuttamisesta, josta vastaa tilapalvelut.