Varhaiskasvatuksen kesätiedote asiakasperheille.


HYVÄT VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASPERHEET

Nyt on se aika keväästä, jolloin on ajankohtaista pyytää teiltä tietoja liittyen tulevaan kesään 2021. Tiedotteen mukana on teille kaksi lomaketta täytettäväksi;

1)     Ilmoitus lapsen kesäajan poissaolosta (löytyy lomakkeet-sivulta)

2)     tuloselvityslomake (löytyy lomakkeet-sivulta)

 

1.    ILMOITUS LAPSEN KESÄAJAN POISSAOLOSTA

 • Pyydämme täyttämään huolellisesti tiedot lapsen poissaolojaksoista (loma).
 • Huomioikaa, että esiopetuksen päätyttyä esioppilaan varhaiskasvatuksen tuntimäärä yleensä muuttuu osa-aikaisesta kokoaikaiseksi (varattu hoidon tuntimäärä nousee)
 • Uusilla syksyn 2021 esioppilailla päivittäinen neljän tunnin esiopetusaika on maksutonta eikä sitä lasketa mukaan varattuun varhaiskasvatuksen tuntimäärään. Esioppilailla varattu tuntimäärä siis 1.8.2021 alkaen pääsääntöisesti laskee.
 • Varhaiskasvatusoikeus on myös 1-2 luokalla olevilla vuorohoitoa (klo 18 – 6 välillä tai viikonloppuisin) tarvitsevilla lapsilla. Ap/ip- toimintaa järjestää perusopetus.
 •  Lomake pyydetään palauttamaan 30.4.2021 mennessä siihen päiväkotiin, jossa lapsenne tällä hetkellä on. Muussa tapauksessa lomake palautetaan kaupungintalolle pääoven vieressä olevaan varhaiskasvatuksen postilaatikkoon.

Laskutuksesta huomioitavaa:

 • Jos lapsen yhtäjaksoinen poissaolo varhaiskasvatuksesta on yli 30 päivää, perhe voi sanoa paikan irti. Tällöin ko. ajalta ei peritä varhaiskasvatuksen asiakasmaksua.
 • Huom! Heinäkuu on maksuton kuukausi lapsille, joista on laskutettu 11 kk:lta (elokuu 2020 – kesäkuu 2021). Mikäli perhe on muuttanut 1.8.2020 jälkeen Kuhmoon, on perheen toimitettava tiedot entisellä kotipaikkakunnalla tapahtuneesta varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen laskutuksesta 1.8.2020 alkaen muuttoon saakka saadakseen maksuttoman kuukauden heinäkuulta Kuhmossa.

 

2.    TULOTIETOJEN JA VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUJEN TARKISTAMINEN 1.8.2021 ALKAEN / TULOSELVITYS

 • Kaikkia asiakkaita koskeva varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tarkistus tehdään kerran kalenterivuodessa.
 • Kuntaliiton yleiskirjeen 5/21 mukaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuvat 1.8.2021 alkaen. Muutoksella on alentava vaikutus varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin.
 • Mikäli lapsenne varhaiskasvatus jatkuu 1.8.2021 alkaen tai myöhemmin syksyllä, pyydetään ohessa olevat lomakkeet ja liitteet palauttamaan viimeistään 30.4.2021 mennessä kaupungintalolle varhaiskasvatuspalveluun palvelusihteerille tai sähköpostitse osoitteeseen tuula.oinas-panuma@kuhmo.fi. Postin voi jättää myös kaupungintalon pääoven vieressä olevaan varhaiskasvatuksen postilaatikkoon.
 • Lomakkeet löytyvät myös osoitteesta www.kuhmo.fi/paivahoito varhaiskasvatuksen asiakasmaksut sivulta.
 • Mikäli ette saa tarvittavia liitteitä 30.4.2021 mennessä, merkitkää Tuloselvityslomakkeeseen kohtaan Tulotiedot päivämäärä, milloin liitteet toimitetaan ja palauttakaa tuloselvityslomake. Jos tulotietoja ei ole toimitettu ko. ilmoittamaanne ajankohtaan mennessä, varhaiskasvatuksesta peritään varaamanne tuntimäärän mukainen korkein maksu.
 • 1.3.2021 vanhempia tulotodistuksia ei hyväksytä.

 

3.    SÄHKÖISET PÄÄTÖKSET

 • Päätös lapsen varhaiskasvatus-/esiopetuspaikasta sekä varhaiskasvatuksen maksupäätös toimitetaan huoltajalle sähköisesti, mikäli huoltaja on ilmoittanut sähköpostiosoitteensa Ilmoitus lapsen kesäajan poissaolo- lomakkeessa.
 • Huoltaja saa sähköpostiinsa tiedon, että lapsen päätökset ovat nähtävänä eAsiontipalvelussa: Katso päätökset (kirjautumisen jälkeen valikko löytyy vasemmasta yläreunasta).

 

4.    MUUTA HUOMIOITAVAA

 •  Varahoidon peruminen tai muutos tehdään tekstiviestillä siihen hoitopaikan lapsiryhmään, jossa varahoito on, heti kun peruuntuminen tai muutos on tiedossa. Mikäli hoito perutaan hoitoaikojen ilmoittamisen jälkeen (edellisen viikon tiistai klo 12), niin sähköiseen järjestelmään varatut tunnit menetetään.
 •  Vuoropäiväkodissa lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen klo 8-15, jos esim. huoltaja tai lapsen sisarus ovat sairaina (koskee myös varahoitoa).
 • Esiopetus alkaa Tuupalan päiväkodissa ja kyläkouluilla maanantaina 16.8.2021.
 • Jos lapselle ei ole varattu kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa (paikka on irtisanottu) yhtäjaksoisesti yli 30 päivän aikana, perheellä voi olla oikeus saada kotihoidon tukea ja kuntalisää siltä ajalta. Lisätietoja saa Kelalta.
 • Tulevana kesänä Tuupalan päiväkoti on tämän hetkisen tiedon mukaan suljettu ajalla 1.6. – 31.7.2021. Varhaiskasvatusta tarvitsevat lapset siirtyvät pääsääntöisesti varahoitoon päiväkoti Satumetsään (vuorohoitoa tarjoaa päiväkoti Kuusenkuiske).

 

Yhteystiedot:

Päiväkoti Satumetsä: päiväkodin johtaja Iines Schroderus p. 044 7255 321.

Vuoropäiväkoti Kuusenkuiske: vs. päiväkodin johtaja Teija Haverinen p. 044 7255 400.

Tuupalan päiväkoti: päiväkodinjohtaja Niina Kähkönen p. 044 7105 090.

Perhepäivähoidon ohjaaja Ritva Haavisto, p. 044 7255 312.

Laskutukseen liittyvät kysymykset; palvelusihteeri Tuula Oinas-Panuma p. 044 7255

314.

 

Kiitos yhteistyöstä ja hyvää kesää teille kaikille!

 

Kuhmossa 12.4.2021

Mirja Pussinen, varhaiskasvatuksen johtaja, p. 044 7255 317.