Työllisyydenhoidon järjestämisvastuuta kunnille?


Valtiovarainministeriön virkamiesmuistio esittelee uudistuksia, joilla voitaisiin sekä kasvattaa työllisyyttä että vahvistaa julkista taloutta.

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmassa työllisyysasteen nousu on
hallitusohjelman tulopohjan keskeisin yksittäinen elementti.

Valtiovarainministeriön 14.8. julkaisemassa virkamiesmuistiossa esitellään potentiaalisia rakenteellisia uudistuksia, joilla voitaisiin kasvattaa työllisyyttä julkista taloutta vahvistavalla tavalla. Muistion
tavoitteena on kuvata tarvittavien työllisyystoimien mittaluokkaa sekä antaa
vaihtoehtoja potentiaalisiksi työllisyystoimiksi.

Muistiossa todetaan, että työnhaun palvelurakenneuudistus toteutettaisiin kuntamallin pohjalta, aktiivisen
työnhaun velvoitteeseen perustuen.

Lue lisää valtiovarainministeriön tiedotteesta.